UNG: Disippel

Konfirmasjon er viktig for oss i DELK. Det er en balansegang å ta vare på det gode, gamle og samtidig fornye og tilpasse. I år har DELK inngått et samarbeid med Norsk Luthersk Misjonssamband, og vi tror dette samler det beste av begge disse sidene.

NLM har et opplegg for konfirmanter og eldre ungdommer som heter UNG:Disippel. Dette er et undervisningsopplegg fordelt på fire helger i året. Ungdommene kan delta i tre trinn: Konfirmant, Etterfølger (året etter konfirmant for de som selv vil), og Leder (de som vil lære enda litt mer). Dette betyr at trosopplæringen, utrustningen og felleskapet ikke er slutt når konfirmasjonen er over.

I høst har 50 ungdommer fra Granly, Moe, Ryenberget og Skauen vært på to leirer sammen mrd 50 ungdommer fra NLM Øst.

Jeg har tatt en prat med leder for UNG:Disippel, Jon Georg Fiske.

Jon Georg er 24 år og kommer fra Ålesund. Han har studert teologi på Fjellhaug internasjonale høgskole, og jobber til daglig som utviklingsleder i NLM region øst. På fritiden planter han et nytt NLM-fellesskap på Tøyen i Oslo. Utover dette forteller han at han er glad i naturen, spiller piano og studerer ymse spennende fag.

«Jeg begynte som leder for UNG:Disip-pel i 2016. Da var det et nokså nyoppstartet arbeid, og jeg har fokusert på å kvalitetssikre og gjennomarbeide konseptet de siste årene. På UNG:Disippel ønsker vi å se ungdommer bli disippelgjort og forvandlet ved Guds ord, og det er noe jeg jobber for at skal skje på disse leirene. At ungdommene får møte Jesus, lære han å kjenne, og få gode grunner til å leve livet sitt sammen med ham. Det er også veldig givende å drive med lederutvikling av ungdommene – gi dem frimodighet til å dele det de har sett og hørt, og være tjenende ledere der hvor de er. Vi trenger nye ledere i arbeidet vårt, så dette er en langtidsinvestering som vi begynner å merke fruktene av nå. En tidligere UNG:Disippel deltaker er nå blitt med som leder, samtidig som vi ser at mange har tatt ansvar rundt om lokalt, på leirer og på våre videregående skoler.»

Hvilke tilbakemeldinger får dere fra konfirmanter, etterfølgere, ledere?
«Vi får mange gode tilbakemeldinger. Mange sier det kan være ganske intenst med undervisning, men de blir vant til det etter hvert. Vi har de siste årene opplevd at flere har blitt med videre på trinn to og tre, noe som vi tar som en anerkjennelse. Det at deltakerne får seg gode kristne venner fra hele Østlandet, er også noe vi merker de setter pris på.»

Vi i DELK er takknemlige for å bli med på UD. Vi ser allerede at dette løfter vårt eget konfirmantarbeid. Hvilke styrker og utfordringer ser du med dette samarbeidet?

«Jeg er begeistret for at enda flere ungdommer får del i UNG:Disippel, og den solide pakken som dette opplegget er. Det er en styrke at deltakerne får møte hverandre, og kan bli kjent på kryss og tvers, noe som kan gi et bredere og tryggere kristent nettverk rundt dem. Samtidig er det viktig for oss at ungdommene får del i et lokalt kristent fellesskap, og at de samtidig får bli kjent med ledere fra sin lokale menighet på leir. Det er også flott at flere unge får kjennskap til misjon, og kan få et bilde av hvordan de kan leve misjonale liv. Til nå synes jeg samarbeidet har gått veldig fint, vi må bare fortsette å snakke åpent, gi klare beskjeder og sikre god informasjonsflyt.»

Hvis du skal trekke frem ett gyllent øyeblikk fra din tid med UD, hva vil det være?

«Hvert år deler Ung:Leder-klassen vitnesbyrd for hverandre. For meg har det hvert år vært en hellig stund. Der får jeg ofte høre hvor mye UNG:Disippel har fått bety for deltakerne. Både for deres personlige tro, men også den støtten de har kjent i dette fellesskapet. Ungdommene forteller om at de møter Jesus, og blir glad i han på UNG:Disippel – det er stort!»

Når jeg ser Jon Georg i aksjon på leir, ser jeg en som er engasjert, har et åpent blikk og brenner for å fortelle unge om Jesus.

«Det viktigste ungdommer og vi alle trenger å høre i dag, er evangeliet om Jesus. At han har tatt vår skyld og skam på seg på korset, og at han har stått opp som seierherre. Men så ser vi samtidig nå en generasjon som vokser opp som mangler håp. Klimakrisen har tatt motet fra mange unge; da er det flott å få peke på det kristne håpet. Og den gode forvaltertanken trenger de å få høre. Vi må ta dem på alvor, lytte til dem og gi dem de beste kristne svarene.»

Vi takker for samarbeidet så langt og ser frem til to leirer til før konfirmasjonen. Kanskje du som leser kjenner noen som vil være interessert i UNG: Disippel neste runde? Du kan lese mer på nettsidene deres ved å søke opp nlm ung disippel. Skulle du ha lyst til å bidra med en julegave til arbeidet, kan du lese mer på giroen som er vedlagt bladet.

Av Erling Rantrud

Artikkelen står i Underveis nr. 4-2019, og er publisert på DELKs nettsider 5. desember 2019.