Ungdomstreff?

DELK-prestene samles jevnlig til faglige drøftinger, samtale om tjenesten og sosialt og åndelig fellesskap. Forleden var et fulltallig prestemøte samlet på Skauen kristelige skole i Skien.

 

Bortsett fra noen ytterst få unntak skulle man tro dette var et ungdomstreff.

Fra venstre og rundt bordet: Bertil Andersson, Olaf Engestøl, Peter Johansen, Erling Rantrud, Jon Magne Sønstabø, Boe Johannes Hermansen, Jan Bygstad, Kristoffer Hansen-Ekenes, Morten Askjer, Håkon Valen-Sendstad, Andreas Johansson og Rolf Ekenes.

RE
Foto: Karsten Grytnes

 

Artikkelen er publisert 28. mars 2019