Vikarprest til Bjerkely og Granly

Prestene i Bjerkely og Granly menigheter er begge sykmeldt til ut i februar. Prest Andreas Johansson går inn som vikar.

 

Andreas Johansson tar over en del av de to prestenes oppgaver, som gudstjenester, begravelser, konfirmantundervisning, skoleprest-tjeneste og annet. Han er tilsatt i et vikariat for to måneder.

Johansson er 45 år, teolog og tidligere misjonsprest i Peru. Han har i tillegg vært ungdomsprest i Sørumsand menighet (Dnk) og har i de senere årene vært misjonær / stedlig representant for Israelsmisjonen i Haifa.

Andreas og familien meldte seg inn i DELK Ryenberget menighet i fjor sommer.

Han tiltrer vikariatet 15. januar.

RE

Artikkelen er publisert 16. januar 2018.