Vikarprest til Ryenberget menighet

Prest i DELKs menighet i Oslo, Kristoffer Hansen-Ekenes, er innvilget permisjon i 50 % av sin stilling for å fullføre sine teologistudier. Stillingen som vikarprest fram til utløpet av 2019 ble utlyst like etter sommeren og hadde flere søkere.

 

Hovedstyret har tilsatt Håkon Valen-Sendstad i denne 50 %-stillingen for den aktuelle perioden.

I tillegg har Ryenberget menighet tilsatt ham i en 50 % fast stilling som menighetsarbeider med vekt på musikk samt barne- og familiearbeid.

Håkon Valen-Sendstad er fra Stavanger, er 49 år, gift med Marianne og har tre barn. Familien er bosatt i Bærum. Han er teolog og har gjort tjeneste både i Den norske kirke og i Den evangelisk lutherske frikirke, senest som pastor i Drammen og i Bærum. I tillegg har han en variert yrkeserfaring som bl.a lærer i grunnskole og videregående og i psykiatrien.

Håkon vil tiltre ved nyttårstider.

 

Artikkelen er publisert 30. oktober 2018.