Viktige DELK-dokumenter

Her finner du DELKs grunnregler, strategiplan, protokoller fra generalforsamlinger og andre grunnlagsdokumenter.

Grunnregler, versjon IV, etter  GF  2019.

Strategiplan 2018-2021.

Strategi for menighetsplanting.

Protokoll fra Generalforsamlingen 2019.

Protokoll fra Generalforsamlingen 2017.

Protokoll fra Generalforsamlingen 2015.

Hvordan bli medlem i DELK? Brosjyre til nedlasting

Diakonitjenesten i DELK. Grunnlagsdokument.

Kvinner og menns tjeneste i menigheten. Grunnlagsdokument.

Skapelse vs. utvikling. Ressursdokument.

Artikkelen er publisert 4. mai 2017, sist justert 3. februar 2020.