Vurdering må læres – viktig fokusområde i DELK-skolene

Flere av DELK-skolene er med i en nasjonal satsing som har fått navnet «vurdering for læring». Satsingen går over to år og er nå halvveis.

I denne satsingen blir det fokusert på at elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem, at de skal få gode tilbakemeldinger og framovermeldinger som hjelper dem til å nå målene og at de skal øves i å vurdere sitt eget arbeid.

Tirsdag 11. august var alle DELK-lærerne samlet til kursdag i Tønsberg, på Træleborg konferansesenter. Etter en åpningsandakt ved Morten Askjer hadde vi engasjert Line Tyrdal fra Norconsult. Hun har jobbet med vurdering i mange år, og på en inspirerende måte gav hun oss mange gode tips til arbeidet i klasserommet.

Når DELK-lærerne møtes til kurs er det som regel et tema som handler om vår skoles profil. Denne gangen var det et helt «verdslig» pedagogisk tema. Uansett er det fint å møtes på tvers av skolene, ikke minst for å se hvor mange vi er! 135 deltakere som satte pris både på faglig påfyll, god mat og godt fellesskap!

 

Tekst og foto: Tore Slettvik