______________________________________________________________________________________________________________________________________
Sideutvikler og fagansvarlig: Terje Simonsen, norsklærer for ungdomstrinnet ved Moe skole, Sandefjord, mars 2013


Kilder:
-
Nordavinden og sola (53 dialektprøver av samme tekst), Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU (NTNU har godkjent bruk av dialektprøvene på denne nettsiden).
- Gyldendal Undervisnings norskbøker for ungdomstrinnet
- dialektxperten.no (Fyldig og strålende nettressurs om norske dialekter)
- Dialektspelet (CD-rom utviklet av Ivar Aasen-tunet)
- Dialektkart, John Megaard

Nettsiden er laget i FrontPage og kodet med CSS, javascript og transparente lag (z index) omtrent slik det er beskrevet på webdesgin.about.com