Zhou sitt møte med Jesus og kristne

Johanne Askjer fra Bjerkely menighet er vinteren 2019/20 på Madagaskar i et halvt år som student på Interactlinjen på Hald Internasjonale senter. Der har Johanne møtte Zhou på 24 år som har gjort ekstra stort inntrykk på henne.

Johanne skriver:

Det var i starten av oktober jeg først kom i kontakt med Zhou, da hun var en av de som tok imot oss de første dagene vi var på Madagaskar. Etter en samtale en kveld ble jeg veldig rørt når hun fortalte om sin vei til nærkontakt med en kristen studentorganisasjon og hvordan Gud har jobbet i livet hennes. Før hadde hun ingen tilknytning til noe kristent fellesskap. Hun sier

– Jeg tilhørte denne verden, og gjorde hva jeg selv ville.

Hun kommer fra en ikke-kristne familie i en landsby utenfor hovedstaden. Det hele startet med storesøsteren som tvang henne med på kristne studentmøter fra hun var ung. Hun deltok på møtene, men synes ingenting om de kristne. Tvert imot synes hun kristne var fanger og som var hindret fra å gjøre alt det de hadde lyst til. Straks søsteren flyttet ut for å studere, sluttet hun helt å gå på møtene. Storesøsteren ble også borte fra kristent fellesskap der hun var.

Zhou forteller videre at mens hun gikk på High school ble hun beskrevet som sta og likegyldig til studiene. Foreldrene sendte henne til en onkel for å bli mer disiplinert. Onkelen var streng og skremmende, men det gav henne motivasjon til å studere og ta eksamen for å komme inn på et studium i økonomi og ledelse. Hun startet så på College i hovedstaden og fikk bo hos en kusine. Der ble hun behandlet veldig dårlig og brukt som en tjenestepike. Det gjorde studiet vanskelig med så mye jobb ved siden av.

På denne tiden ville Zhou få kontakt med den kristne studentgruppen igjen. Hun beskriver det som en lengsel etter det fellesskapet hun hadde fått et innblikk i, gleden og måten de brydde seg om hverandre. Selv om hun fortsatt hadde et syn på kristne som fanger, var det noe hun ikke helt klarte å få tak på. Hun fikk heldigvis flyttet vekk fra kusinen som behandlet henne så dårlig, og flyttet til en tante.

Ikke lenge etter ble hun utsatt for en bilulykke som satte sterke spor hos henne. Alle overlevde mirakuløst og hun ble møtt av noen sterke ord som hun aldri glemmer:

– Det er ved Guds barmhjertige at du ikke døde.

Det som overrasket henne mest var nok at mannen som sa dette, lignet en alkoholiker, og hun sier den dag i dag:

– Gud kan bruke alt og alle for å berøre deg.

Etter denne hendelsen fikk hun flere møter med Gud gjennom blant annet folk på gaten som forkynte evangeliet. Hun beskriver en uro og en lengsel etter å bli en kristen, men også frykten for å bli en fange, miste alt hun hadde og hun lurte på om Gud i det hele tatt ville tilgi alt hun hadde gjort.

Hun ble så med på et kristent studentmøte igjen og fikk sterkt møte som forandret henne gjennom Salme 103, 8-12:

8 Barmhjertig og nådig er Herren,
sen til vrede og rik på miskunn.

9 Han anklager ikke for alltid
og er ikke for evig harm.

10 Han gjør ikke gjengjeld for våre synder, han lønner oss ikke etter vår skyld.

11 Så høy som himmelen er over jorden,
så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham.

12 Så langt som øst er fra vest,
tar han syndene våre bort fra oss.

19 august 2015 tok hun valget, nemlig

– Å følge Kristus som min Herre og frelser.

Hun ble født på ny og startet å leve som kristen, men lett ble det ikke. Onkelen hun bodde hos mislikte hvordan hun endret seg, at hun blant annet sluttet å kjøpe alkohol og sigaretter til ham. Han behandlet henne ikke godt og prøvde to ganger å voldta henne. Hun forteller om en styrke hun fikk fra Gud til å rømme og hvordan hun holdt seg på UGBM-senteret (Union of Biblical Groups of Madagascar) til langt på kveld for å unngå å være med onkelen. Hun fikk kontakt med noen av de ansatte på UGBM-senteret som hjalp henne og fulgte henne i bønn. Hun fikk lov til å bo på senteret.

På tross av motstand og manglende forståelse for at hun hadde blitt kristen, forteller hun om en enda større vinning. Hun har blitt kjent med at kristne er slett ikke fanger, men virkelig frie og med en fred som ikke går an å forstå før man blir kristen, forteller hun. Hun besto inngangseksamenen til studiet i økonomi og ledelse. Zhou ble så tvunget av kusinen sin til å velge økonomi som hovedfag, selv om hun ikke likte det. Når hun ikke besto eksamenene mistet hun plassen sin på studiet. Hun fikk etterhvert en fred på innsiden, fordi hun vet Gud ledet henne til å studere engelsk, noe hun gjør nå. På senteret har hun brødre og søstre i Kristus, ett sted til å vokse i troen, bli kjent med Bibelen og hvordan å leve som en kristen

– Takk og ære til Gud.

Det er godt å kunne se hvordan Gud jobber og hvordan han gjennom så mange ulike mennesker og situasjoner kan forandre liv. Zhou slår fast

– Gud gav meg ikke opp

Det er noe vi kan ta med oss i enhver situasjon. Gud gir deg ikke opp. Zhou har virkelig inspirert meg og er et lysende eksempel på Guds nåde og styrke. Hun gjør nå en stor forskjell på senteret og en god hjelp for oss norske og andre internasjonale som kommer til senteret. Jeg håper hun kan berøre noe i deg også.

Skrevet av Johanne Askjer

Du kan lese mer på bloggen til Johanne og Guri.

Publisert 22. jan 2020 av Andreas Johansson