Søknadsskjema

På dette punktet vil søkeren ledes til det digitale søknadsskjemaet.

Der vil det være utfyllingsfelter og nedtrekksmenyer, noe liknende skjermbildet her.

Når søknadsskjemaet sendes inn, havner det i skolens digitale arkiv, Therefore, for videre behandling. Den personen blant skolens administrasjon som er tildelt rollen å behandle søknader, får varsel på e-post om mottatt søknad. Søkeren får samtidig automatisk bekreftelse på e-post eller SMS om at skolen har mottatt søknaden.

Neste ledd er å sende søkeren tilbud om skoleplass eller avslag. Hvis søkeren bekrefter tilbud om plass, innhentes flere personopplysninger.

Når plassen er bekreftet, sendes til slutt avtale om skoleplass. Denne går til digital signering. Søkeren skal samtidig signere avtale om betaling av skolepenger. Skolen skal også informere om angrerett.

Dette er en side under utvikling i forbindelse med ny nettbasert søknadsprosedyre. For å finne den offisielle søknadssiden trykker du «Søk skoleplass» i hovedmenyen.