I Jesus, for hverandre, ut i verden!

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Et viktig kirkelig nettverk

Det årlige møtet i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid gikk av stabelen 3.-5. februar, på det faste konferansestedet Høgsveen Retreat- og Gjestegård i Ringsaker. Representanter for sju kirkesamfunn og andre kirkelige enheter fra Norge, Sverige og Danmark møttes til samling over to døgn i vakre omgivelser: Den lutherske kirke i Norge (LKN),; Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), […] [ Les mer ]

Hvordan påvirke med respekt?

Dette var et sentralt spørsmål på årets kristendomsseminar 15. januar. Rundt 50 deltakere var samlet i Bjerkely menighetssenter – de fleste av dem kristendomslærere ved DELKs skoler, men også prester, diakon og noen eldster. Etter en åpningsandakt ved Kristoffer Hansen-Ekenes hadde Tore Slettvik litt informasjon om status for læreplan- og læreverk-arbeidet i kristendom. Resten av […] [ Les mer ]

Zhou sitt møte med Jesus og kristne

Johanne Askjer fra Bjerkely menighet er vinteren 2019/20 på Madagaskar i et halvt år som student på Interactlinjen på Hald Internasjonale senter. Der har Johanne møtte Zhou på 24 år som har gjort ekstra stort inntrykk på henne. Johanne skriver: Det var i starten av oktober jeg først kom i kontakt med Zhou, da hun […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

12 Mar
Kirkeforum DELK - Ryenberget kirke
Kl. 19:00
Sammen i tjenesten. Ved Sverre Bøe, professor ved Fjellhaug internasjonale Høgskole
[ Les mer ]
14 Mar
Kirkeforum DELK - Skauen kristelige skole
Kl. 11:00
Sammen i tjenesten. Ved Sverre Bøe, professor ved Fjellhaug internasjonale Høgskole. kl. 11.00 til 14.00.
[ Les mer ]
20 Mar
Rådsmøtet
Kl. 17:00
20.-21. mars 2020.
Moe kirke
Mer info kommer senere.

19 Jun
Sankthansstevnet fredag
Kl. 17:00
Gjennestad i Stokke, Vestfold.
Program kommer senere.
20 Jun
Sankthansstevnet lørdag
Kl. 10:00
Gjennestad i Stokke, Vestfold.
Program kommer senere.
21 Jun
Sankthansstevnet søndag
Kl. 11:00
Gjennestad i Stokke, Vestfold.
Gudstjeneste og ettermiddagsmøte.

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra skolene

SFO på gårdsbesøk

- Ryenberget skole Skolen har tatt vinterferie, men SFO er åpen i disse dager. På mandag besøkte de Lindeberg gård, og fikk hilse på flere husdyr. [ Les mer ]

Skriv med munnen og les med ørene

- Moe skole Med iPad ligger mange forhold til rette for god støtte for både lesing og skriving. Noen av mulighetene er innebygd i iPaden. Andre gjøres tilgjengelig gjennom egne apper. Denne oversikten viser noen av de viktigste verktøyene. [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 300 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag! [ Les mer ]