I Jesus, for hverandre, ut i verden!

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Gudstjenester og møter avlyst til og med 13. april

Kjære menighetsmedlemmer, frivillige og ansatte! Da er det gitt melding om at regjeringen viderefører alle tiltak i forbindelse med korona-pandemien til over påskehøytiden. Det betyr som tidligere at blant annet alle kulturarrangementer blir avlyst, nå til og med mandag 13. april. Som kirkesamfunn fortsetter vi også i denne omgang med å følge opp vårt samfunnsansvar gjennom å […] [ Les mer ]

Hjertelig velkommen til DELKs sommerstevne 2020!

Tradisjonen tro samles vi på vakre Gjennestad i Vestfold. I år blir det mulighet for tre gode dager med senkede skuldre, hvilepuls, fellesskap og ikke minst åndelig påfyll med spennende seminarer og andre møtepunkt.  Vi ønsker i år å løfte fram det levende håpet vi har fått ved troen på Jesus og hvordan troen og […] [ Les mer ]

Årets første Underveis er distribuert

«Nye» Underveis er ferdig trykket og distribuert til alle som har bestilt papirutgaven av bladet. I tillegg kan bladet leses her på DELKs nettsider, klikk på www.delk.no/underveis-2020 og last ned PDFen eller les bladet på nettet. Bladet er kraftig fornyet rent layoutmessig, og inneholder mye stoff av kjent karakter, blant annet Tilsynsmannens perspektiv, Min Bibelhelt, […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

19 Jun
Sankthansstevnet fredag
Kl. 17:00
Gjennestad i Stokke, Vestfold.

[ Les mer ]
20 Jun
Sankthansstevnet lørdag
Kl. 10:00
Gjennestad i Stokke, Vestfold.

[ Les mer ]
21 Jun
Sankthansstevnet søndag
Kl. 11:00
Gjennestad i Stokke, Vestfold.

[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Spennende arbeidsuke

- Moe skole 9. klasse rakk akkurat å gjennomføre arbeidsuka før hjemmeskolen begynte. Hele uke 10 fikk de til sammen prøve mange ulike yrker. [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 300 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag! [ Les mer ]