I Jesus For hverandre Ut i verden

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

God sommer

Vi på DELKs hovedkontor ønsker dere alle en god sommer. Her kommer litt informasjon om åpningstider og kontaktinformasjon i sommer. [ Les mer ]

Sammen i tjenesten

DELKs komite for Kirkeforum tar hvert semester opp aktuelle temaer, belyst gjennom innledninger og samtale. Høsten 2021 er følgende emne satt på dagsorden: «Sammen i tjenesten – Bibelens veiledning for kvinne og mann i et mangfold av menighetsoppgaver». Vi er så heldig å ha fått Sverre Bøe, prof. i Det nye testamente ved Fjellhaug internasjonale […] [ Les mer ]

Nye DELK-utsendinger

Familien Barlaup til Japan I mai 2020 hadde DELK to utsendinger (ektepar med barn). Ett år senere, i mai 2021, har tallet steget til fire utsendinger + én ettåring. Dersom planene går som vi tenker, vil antallet DELK-utsendinger fra sommeren 2021 stige med enda to stykker, da Solveig og Øyvind Barlaup reiser til Japan sammen […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

02 Aug
4.-5. klasseleir Bondal fjellstue
OBS, flyttet fra juni til
2.-5. august.
Påmeldingsfrist 26. juni.
[ Les mer ]
05 Aug
6.-7. klasseleir Bondal fjellstue
OBS, flyttet fra juni til
5.-8. august.
Påmeldingsfrist 26. juni.
[ Les mer ]
25 Sep
GF 2021, Skien
Kl. 10:00
For mer info
[ Les mer ]

01 Okt
Carlisle-tur i høstferien uke 40 og 41
Påmelding så snart som mulig, senest 15. august.
Forberedelsessamling 18. september.
[ Les mer ]
21 Okt
Kirkeforum, Sammen i tjenesten, Ryenberget kirke, Oslo
Kl. 19:00
Åpent temamøte med professor Sverre Bøe om bibelens veiledning for kvinne og mann i et mangfold av menighetsoppgaver.
[ Les mer ]
23 Okt
Kirkeforum, Sammen i tjenesten, Skauen kirke, Telemark
Kl. 11:00
Åpent temamøte med professor Sverre Bøe om bibelens veiledning for kvinne og mann i et mangfold av menighetsoppgaver.
[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra skolene

God sommer!

- Bjerkely skole Elevene har nå fått skoleferie, men før det hadde vi en uke med mange hyggelige opplevelser. [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 300 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag! [ Les mer ]