I Jesus For hverandre Ut i verden

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Julenummeret av Underveis

Papirutgaven av Underveis sendes ut den andre uken i desember til alle som ønsker det tilsendt. Den digitale utgaven av bladet er allerede klar og her kan du blant annet lese om DELKs generalforsamling i Skauen kirke, Bjerkely skole 100 år, DELK Ung, Sammen i tjenesten, pandemisk jul, radikal kjønnsideologi og et portrettintervju med tidligere […] [ Les mer ]

Skoleansatte på personalseminar i Drammen

8.-9. november var rundt 170 ansatte ved DELKs skoler samlet til personalseminar i Drammen. Hovedtemaet for seminaret var demokrati og medborgerskap – som er et av tre tverrfaglige temaer i overordnet del av læreplanen. Inspirerte og motiverte reiste vi tilbake etter to innholdsrike dager. [ Les mer ]

Det siste rådsmøtet og ny organisering i DELK

12.-13. november ble DELKs siste rådsmøte arrangert på Strand leirsted i Sandefjord. Fredag kveld fikk vi et sterkt møte med Karen Graaten og hennes reise fra identitet som kristen i lesbisk forhold til frihet med identitet i Kristus. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

07 Des
Hovedstyret
Kl. 18:00
10 Des
Idrettsweekend, Moe kirke, Sandefjord, 10.-12.desember
[ Les mer ]
19 Jan
Fagseminar for kristendomslærere og andre trosformidlere til barn og unge
Kl. 09:30
På Bjerkely. Foredrag ved Svein Granerud og Hilde Heitmann

25 Mar
Samarbeidsrådet, 25.-26. mars
Kl. 18:00
Mer informasjon kommer senere
04 Mai
DELK Together
Kl. 09:30
Skolestevne for 5.-10. trinn ved DELKs skoler.
Oslofjord Arena i Stokke.

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Hauge-aften i Langgata kirke

- Horten menighet Vi feirer 250-års jubileet for Hans Nielsen Hauges fødsel. Han har betydd mye for både kristendomsforståelsen i Norge og for mange områder av norsk samfunnsliv. Vi får søndag 12. desember kl 18.00 besøk av Rolf Ekenes og David Gjerp, som vil belyse noen av disse sidene ved Hauges liv og virke. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Åpen skole

- Granly skole Er du nysgjerrig på hvem vi er? Vi holder åpen skole 25.januar 2022 fra kl.18.00 til kl. 20.00. [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 300 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag! [ Les mer ]