Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kalender
5. okt. 2023
DELK

Misjonstur for ungdom til Carlisle, England

Tur for ungdom fra 5.-9. oktober.

18. okt. 2023
DELK 19:00

Kirkeforum Granly skole

"Hvorfor møter mange kristne utfordringer og prøvelser?"
Felles temamøte med professor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Sverre Bøe.

20. okt. 2023
DELK

Samling for eldste og prester

Inspirasjonshelg for prester og eldste i DELK på Strand leirsted i Sandefjord. Det blir også samling for Felles eldsteråd med blant annet valg til lærerådet.

26. okt. 2023
DELK 18:00

Hovedstyret

8. nov. 2023
DELK 19:00

Kirkeforum Skauen kirke

"Kristen og singel - en velsignelse eller forbandelse?"
Felles temamøte med kommunikasjonsrådgiver i Norges Kristne Råd, Gjermund Øystese.