Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

I Jesus

For hverandre

Ut i verden

Kalender
18. jan. 2023
DELK 09:30

Kristendomsseminar

For kristendomslærere, prester og andre som arbeider med trosformidling til barn og unge

24. mars 2023
DELK

Samarbeidsrådet

24.-25. mars. Mer informasjon kommer senere.

7. mai 2023
DELK

Konfirmasjon Oslo

7. mai 2023
DELK

Konfirmasjon Sandefjord

14. mai 2023
DELK

Konfirmasjon Vestfold