I Jesus, for hverandre, ut i verden!

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Historisk i DELK

Søndag 27. september 2020 er en merkedag i DELKs historie. Den første menigheten i Nord-Norge i kirkesamfunnets historie ble offisielt etablert. Det skjedde i Nordreisa i Nord-Troms. Menigheten har fått navnet DELK Nord og omfatter personer bosatt i Troms og Finnmark. For anledningen var menighetslokalet Kirkebakken i Nordreisa leid, hvor festgudstjenesten fant sted. I gudstjenesten […] [ Les mer ]

Ny utsending fra DELK

Ved inngangen av 2020 hadde DELK to utsendinger til utlandet. På forsommeren ble det bekreftet enda to utsendinger. Tallet var doblet. Nå, i månedsskiftet september/oktober har tallet steget med enda én utsending. Nå er DELK oppe i fem utsendinger til utlandet. Takk til Gud! Sara fra Vestfold har takket ja til ettåringstjeneste, og hun blir […] [ Les mer ]

Innføringskurs om DELK

Tirsdag 15. september var nyansatte i DELKs skoler invitert til innføringskurs om DELK.16 deltakere fra alle de fem DELK-skolene deltok. Det var en god blanding av lærere, assistenter, rektorer og en lærling. I fjor var det for få nyansatte til å avholde kurs, så i år deltok de som har blitt ansatt de to siste […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

23 Okt
Rådsmøtet
Kl. 17:45
Strand leirsted, Sandefjord.

Kl. 17:45-21:00
Åpen del for tilhørere.

Temaer som tas opp er:
Samlivsetikk
Ledertrening og ungdomsarbeid.
Israel i forkynnelsen

Vi ønsker alle hjertelig velkomne.
28 Okt
DELK Kirkeforum - Moe kirke i Sandefjord
Kl. 19:00
'Bioteknologi og menneskeverd under press.'
Åpent temamøte med lege og professor Ola Didrik Saugstad.
[ Les mer ]
05 Nov
DELK Kirkeforum - Ryenberget kirke i Oslo
Kl. 19:00
'Bioteknologi og menneskeverd under press.'
Åpent temamøte med lege og professor Ola Didrik Saugstad.
[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Tidlig utetime for 1. klasse

- Bjerkely skole Fredag 16. oktober startet 1. klasse skoledagen med en utetime. Det hadde akkurat rukket å bli lyst da elevene samlet seg rundt et bord i skolegården. [ Les mer ]

Har du barn som skal starte i 1.klasse neste år?

- Granly skole Infomøte for foresatte til neste års 1.klasse [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 300 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag! [ Les mer ]