I Jesus, for hverandre, ut i verden!

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Hvordan påvirke med respekt?

Dette var et sentralt spørsmål på årets kristendomsseminar 15. januar. Rundt 50 deltakere var samlet i Bjerkely menighetssenter – de fleste av dem kristendomslærere ved DELKs skoler, men også prester, diakon og noen eldster. Etter en åpningsandakt ved Kristoffer Hansen-Ekenes hadde Tore Slettvik litt informasjon om status for læreplan- og læreverk-arbeidet i kristendom. Resten av […] [ Les mer ]

Zhou sitt møte med Jesus og kristne

Johanne Askjer fra Bjerkely menighet er vinteren 2019/20 på Madagaskar i et halvt år som student på Interactlinjen på Hald Internasjonale senter. Der har Johanne møtte Zhou på 24 år som har gjort ekstra stort inntrykk på henne. Johanne skriver: Det var i starten av oktober jeg først kom i kontakt med Zhou, da hun […] [ Les mer ]

Kontaktkaféen i Tønsberg er et samarbeidsprosjekt

Hva tenker du når du går forbi Stoltenbergparken? At parken er den største samlingsplassen for rusmisbrukere i Tønsberg? Har du positive tanker eller negative medmenneskelige tanker rundt de som sitter der? – Jeg har hatt begge deler, sier Bent Døvik. – Men etter å ha jobbet nær innpå disse menneskene har jeg bare positive medmenneskelige […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

12 Mar
Kirkeforum DELK - Ryenberget kirke
Kl. 19:00
Sammen i tjenesten. Ved Sverre Bøe, professor ved Fjellhaug internasjonale Høgskole
[ Les mer ]
14 Mar
Kirkeforum DELK - Skauen kristelige skole
Kl. 11:00
Sammen i tjenesten. Ved Sverre Bøe, professor ved Fjellhaug internasjonale Høgskole. kl. 11.00 til 14.00.
[ Les mer ]
20 Mar
Rådsmøte
Kl. 17:00
20. mars -
21. mars 2020.
Sted og mer info kommer senere.

20 Jun
St Hansstevne lørdag
Kl. 10:00
Program kommer etter hvert.
21 Jun
Sankthansstevne søndag
Kl. 11:00
Gudstjeneste og ettermiddagsmøte.

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Bibeldagen 2020

- Horten menighet Søndag 9. februar markeres Bibeldagen i Horten ved en felleskirkelig samling i Langgata kirke. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Per Asp konstituert rektor

- Moe skole Per Asp (69) er skolens rektor mens Victoria Holte er sykmeldt. [ Les mer ]

På innsiden av Nationaltheatret

- Ryenberget skole På tirsdag fikk 6.klasse komme på omvisning på Nationaltheatret. De fikk se bak fasaden og prøve seg som dramatikere. [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 300 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag! [ Les mer ]