I Jesus For hverandre Ut i verden

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Misjonstur for ungdom i høstferien 2021 til Carlisle, England

Koronaepidemien gjorde at ungdomsmisjonsturen som var planlagt høsten 2020 dessverre ble avlyst. Til høstferien 2021 regner vi med at vaksineringen i England og Norge har virket så mye at vi kan reise. Misjonærene i England forteller at de åpner opp igjen i løpet av våren 2021. Et av DELKs misjonsprosjekter er å støtte misjon blant […] [ Les mer ]

Barneleirene på Bondal flyttes til august

Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å arrangere barneleirer på Bondal fjellstue denne sommeren. Barneleirene er derfor flyttet fra juni til første uken i august. (Barneleirene, som vanligvis avholdes første uken av sommerferien, er altså for 2021 flyttet til nest siste uke av sommerferien) [ Les mer ]

Nytt om kirkebygget på Skauen – Status fra Telemark menighet

Arbeidet med DELKs kirke- og skolebygg i Skien fortsetter for fullt. Fremdriften er god og i henhold til plan.  De fleste rom i bygget er nå delt inn og det er montert gips på veggene. Det jobbes nå med opphenget for spilehimlingen i kirkerommet. Malerne er i full gang med armering, sparkling og sliping av […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

26 Jun
Sankthansstevnet, digitalt/lokalt, 26.-27. juni
Mer info kommer senere
30 Jun
Ungdomsstevne, Kvitsund, 30.juni-4.juli
Mer info kommer senere
02 Aug
4.-5. klasseleir Bondal fjellstue
OBS, flyttet fra juni til
2.-5. august.
Mer info kommer senere

05 Aug
6.-7. klasseleir Bondal fjellstue
OBS, flyttet fra juni til
5.-8. august.
Mer info kommer senere.
25 Sep
GF 2021, Skien
Kl. 10:00
For mer info
[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Langgata kirke våren 2021

- Horten menighet Her er opplysninger om gudstjenester og møter denne våren og forsommeren, samt litt om hvordan vi kan samles. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

4. klasse på tur i Bugårdsparken

- Moe skole 4. klasse har den siste tiden hatt om livet på jorda og kildesortering. Vi dro til Bugårdsparken for å se om det var noen artige små kryp under stokker og stein, og på veien til og fra plukket vi søppel. [ Les mer ]

Tilgengelige helsesykepleiere ved hjemmeundervisning.

- Granly skole Det er hjemmeskole for 5.-10 trinn fram til påske. Fra Tønsberg kommune har vi fått denne beskjeden: [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 300 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag! [ Les mer ]