I Jesus For hverandre Ut i verden

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

DELK 150 år. Klart det skal markeres! Men hvordan?

 I 1872 ble vårt kirkesamfunn etablert. Fra en ganske sped start har DELK utviklet seg til å bli en livskraftig kirke, landsdekkende om enn liten. Det meste ved DELK er annerledes i dag enn for 150 år siden, selv om fundamentet og trosgrunnlaget er det samme. Markeres – og feires Selvfølgelig skal jubileet markeres. Men […] [ Les mer ]

Endring i planene for utsending

Sara fra Vestfold ble antatt som utsending til Nordafrika tidlig høsten 2020. Hun ble bedt for og så dro hun av gårde. Men så utviklet det hele seg til en øvelse i å praktisere Jak 4,15: «Dere skulle heller si: «Om Herren vil, får vi leve og kan gjøre det ene eller det andre.»» Og […] [ Les mer ]

To nye KRLE-bøker

Nå ved årsskiftet er to nye lærebøker i KRLE levert fra trykkeriet, og DELK er aktivt med i begge disse bokutgivelsene. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

11 Feb
DELKs kirkeforum, Ryenberget kirke
Kl. 19:00
Tema: Sammen i tjenesten. Ved Sverre Bøe, professor ved Fjellhaug internasjonale Høgskole.
[ Les mer ]
06 Mar
DELKs Kirkeforum, Skauen kr. skole i Skien
Kl. 11:00
Tema: Sammen i tjenesten. Ved Sverre Bøe, professor ved Fjellhaug internasjonale Høgskole.
[ Les mer ]
19 Mar
Rådsmøte, Moe kirke
Kl. 17:00
Mer informasjon kommer senere

20 Mar
Rådsmøte, Moe kirke
Kl. 09:00
Mer informasjon kommer senere
25 Jun
GF 2021 og stevne
Kl. 10:00
Mer informasjon kommer senere

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Familiegudstjeneste 17. januar

- Granly menighet, Tønsberg Det blir ikke søndagsmøte med Charles Hansen fra Ordet og Israel på søndag. Han kommer senere. Men vi sender i stedet en familiegudstjeneste på nett. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Nytt år med nye muligheter

- Bjerkely skole Både store og små gleder seg over det nye året som har startet med ordentlig vintervær. [ Les mer ]

Rødt nivå - ungdomskolen

- Granly skole Som dere er kjent med er ungdomsskolene i Norge nå på rødt smittevernnivå. [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 300 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag! [ Les mer ]