I Jesus, for hverandre, ut i verden!

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Sankthansstevnet 2020

Årets Sankthansstevne er over for denne gang. Det ble et annerledes stevne i år. Likevel ble det innholdsrikt, med noe for både barn, ungdom og voksne.   Det hele startet fredag med en hilsen fra leder i programkomiteen, Håkon Valen-Sendstad. Vi fikk deretter et spennende bidrag fra alle skolene i DELK, presentert ved skolekonsulenten vår, […] [ Les mer ]

Syndsbekjennelse

Kall til omvendelse formidlet fra Mongolia. Tekst: Gunn Andersson Purevdorj Jamsran (f 1970) var en av de første kristne i Mongolia etter at kommunismen falt i 1990. I et land der mennesker var sulteforet på religion, fikk også kristne teltmakere komme inn med sitt budskap. Musikkstudenten Purevdorj ble spurt om å akkompagnere allsangen i den […] [ Les mer ]

Ny prest i DELK Nord

Henning A. Alsaker (34) er tilsatt som prest i DELK Nord, i en 40 prosent stilling. Han er født i Tromsø, men hovedsakelig oppvokst i Bergen. Han har gjennom mange år hatt sin tilhørighet i DELK Bergen, hvor han i 2017 ble valgt til eldste i menigheten. Henning har fullført to utdanningsløp. Han er lektor […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

11 Sep
Storkomitemøte misjon
Kl. 18:30
Misjonskomiteen arrangerer storkomitemøte fredag til lørdag på Bjerkely menighetssenter
23 Okt
Rådsmøtet
Kl. 17:00
Strand leirsted, Sandefjord.
Mer info kommer senere.
28 Okt
DELK Kirkeforum - Moe kirke i Sandefjord
Kl. 19:00
'Bioteknologi og menneskeverd under press.'
Åpent temamøte med lege og professor Ola Didrik Saugstad.
[ Les mer ]

05 Nov
DELK Kirkeforum - Ryenberget kirke i Oslo
Kl. 19:00
'Bioteknologi og menneskeverd under press.'
Åpent temamøte med lege og professor Ola Didrik Saugstad.
[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Lærere trives på jobb

- Moe skole Se video der noen lærere beskriver hvilke muligheter de ser ved å være lærer ved en kristen skole. De løfter også fram noe av det de setter mest pris på ved å jobbe på Moe. [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 300 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag! [ Les mer ]