I Jesus For hverandre Ut i verden

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Hva som glemmes

Det har kommet mange nødvendige og viktige reaksjoner på flere partiers forslag om utvidelse av grensen for abort, fra 12 til 18 eller 22 uker. De ulike vedtakene på landsmøtene i AP, MDG og SV har blitt kalt blant annet: «dramatiske», «rystende» og «nitriste». [ Les mer ]

Ungdomspodkast i DELK

Når det er mørkt, ser man lysene enda bedre. Derfor håper vi i DELK Ung at en podkast nå kan være med å lyse opp situasjonen og hjelpe i hverdagen. Det har vært vanskelig å tilby ungdommer de møtene vi vanligvis får til, og derfor har vi nå startet et prøveprosjekt for å gi noe […] [ Les mer ]

DELKs ungdomsleir på Kvitsund

Velkommen til Kvitsund 2021! Etter et tungt år bak oss, går vi en lysere tid i møte. Hvorfor ikke feire dette på leir? Sett av dagene fra onsdag 30. juni til søndag 4. juli og meld deg på! Leiren i år, som i fjor, blir preget av at vi lever i en ny normal der […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

13 Mai
Nettsendt fellesgudstjeneste for DELK
Kl. 11:00
Kristi himmelfarts dag
Liturg: Bertil Andersson
Tale: Peter Johansen
[ Les mer ]
26 Jun
Sankthansstevnet, digitalt/lokalt, 26.-27. juni
Mer info kommer senere
30 Jun
Ungdomsstevne, Kvitsund, 30.juni-4.juli
[ Les mer ]

02 Aug
4.-5. klasseleir Bondal fjellstue
OBS, flyttet fra juni til
2.-5. august.
Mer info kommer senere
05 Aug
6.-7. klasseleir Bondal fjellstue
OBS, flyttet fra juni til
5.-8. august.
Mer info kommer senere.
25 Sep
GF 2021, Skien
Kl. 10:00
For mer info
[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Fin alternativ 17. mai-feiring!

- Bjerkely skole Tirsdag 11. mai var det 17. mai-stemning på skolen. Elevene hadde med flagg og vi gikk i tog på veiene rundt skolen – med god avstand mellom kohortene. [ Les mer ]

Bli med på 17.mai feiring med Granly Skole

- Granly skole Vi oppfordrer til at alle elevene sammen med familien sin eller andre de er sammen med, logger seg inn på Facebooksiden 17. mai Granly skole 2021 [ Les mer ]

Ledig vikarstilling som kontaktlærer

- Moe skole Fra 1. august blir det ledig inntil 100 % vikarstilling som kontaktlærer i ungdomsskolen. Det vil også bli noe undervisning på barnetrinnet. [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 300 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag! [ Les mer ]