I Jesus For hverandre Ut i verden

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Ledig vikarstilling som prest i Bergen menighet

Utlysning gjelder vikariat som prest i inntil 50% stilling. Vikariatet løper t.o.m 31.08.2022 og vil utføres i samarbeid med menighetens hovedprest. [ Les mer ]

Ny utgave av Underveis

Underveis er på vei i posten. Her kan du lese den digitale utgaven der vi blant annet får lese om innvielse av Skauen kirke, bærekraftig utvikling i bibele, ungdomsleir på Kvitsund og portrett med Karete Elisabet Samuelsen fra Nord-Troms. [ Les mer ]

DELK 150 ÅR INVITASJON TIL LOVSANGS- OG SALMEKONKURRANSE

I 2022 feirer DELK sitt 150-årsjubileum. Feiringen gjennom året vil preges av historiske tilbakeblikk, sammen med refleksjoner over DELKs plass og oppgave i kirke og samfunn i dag. Men framfor alt ønsker vi å gi god plass for tanker og visjoner omkring utfordringene vi som troens folk står overfor både i kirken og i samfunnet i årene som kommer. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

01 Okt
UTSATT - Carlisle-tur i høstferien uke 40 og 41
Må utsettes pga COVID-19. Vi ser på muligheten til å arrangere turen i vinterferien (uke 8) i stedet.
[ Les mer ]
21 Okt
Kirkeforum, Sammen i tjenesten, Ryenberget kirke, Oslo
Kl. 19:00
Åpent temamøte med professor Sverre Bøe om bibelens veiledning for kvinne og mann i et mangfold av menighetsoppgaver.
[ Les mer ]
23 Okt
Kirkeforum, Sammen i tjenesten, Skauen kirke, Telemark
Kl. 11:00
Åpent temamøte med professor Sverre Bøe om bibelens veiledning for kvinne og mann i et mangfold av menighetsoppgaver.
[ Les mer ]

12 Nov
Rådsmøte, Strand leirsted, Sandefjord 12.-13. november
Kl. 18:00
Mer info kommer senere

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Høsten 2021 i Horten

- Horten menighet Dette er høstprogrammet i Langgata kirke, primært for søndagene. Andre arrangementer blir også oppdatert her. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

En førsteklasses vennskapsuke!

- Moe skole I uke 36 er det alltid den nasjonale vennskapsuka i Norge. Mange skoler og barnehager deltar med ulike aktiviteter med fokus på vennskap denne uka. På Moe startet uka med felles samling i gymsalen, og andakt med tema vennskap. [ Les mer ]

Kunst og håndverk ute

- Bjerkely skole Det er mange fordeler med stabilt, fint høstvær. Oppå haugen i skolegården har 3.-4. klasse satt opp vever. [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 300 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag! [ Les mer ]