I Jesus, for hverandre, ut i verden!

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

UNG: Disippel

Konfirmasjon er viktig for oss i DELK. Det er en balansegang å ta vare på det gode, gamle og samtidig fornye og tilpasse. I år har DELK inngått et samarbeid med Norsk Luthersk Misjonssamband, og vi tror dette samler det beste av begge disse sidene. NLM har et opplegg for konfirmanter og eldre ungdommer som […] [ Les mer ]

Brev fra våre utreiste til Nord-Afrika

I november 2019 er det snart fire år siden utsendingene kom til Nord-Afrika. Her formidler de noen inntrykk: [ Les mer ]

Til Kongsberg for å lære om livsmestring

Hvert andre år samles alle ansatte i DELK-skolene til felles personalseminar. 11.-12. november deltok rundt 160 personer på seminaret som denne gangen var lagt til Kongsberg. Hovedtemaet for seminaret var livsmestring. Inspirerte og motiverte reiste vi tilbake etter to innholdsrike dager. Folkehelse og livsmestring er ett av tre tverrfaglige temaer i ny overordnet del av […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

15 Jan
Kristendomsseminar
Kl. 09:30
På Bjerkely. Carsten Hjorth Pedersen: Påvirkning med respekt.
12 Mar
Kirkeforum DELK - Ryenberget kirke
Kl. 19:00
Sammen i tjenesten. Ved Sverre Bøe, professor ved Fjellhaug internasjonale Høgskole
[ Les mer ]
14 Mar
Kirkeforum DELK - Skauen kristelige skole
Kl. 11:00
Sammen i tjenesten. Ved Sverre Bøe, professor ved Fjellhaug internasjonale Høgskole. kl. 11.00 til 14.00.
[ Les mer ]

20 Mar
Rådsmøte
Kl. 17:00
20. mars -
21. mars 2020.
Sted og mer info kommer senere.

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Advent og jul i Langgata

- Horten menighet Det nye kirkeåret starter også i år med Adventsang. Så følger de tradisjonelle møtene og gudstjenestene for advent- og juletiden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Breaking med Absence crew

- Ryenberget skole Onsdag 4. desember var det duket for hip hop og breakdance workshop med "Absence crew". [ Les mer ]

Høsten i 3. klasse

- Moe skole Vi i 3. klasse har hatt en veldig fin høst bak oss! Det har vært spennende, og litt skummelt, å få ny kontaktlærer, men vi har fått det mye gøy sammen! [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 300 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag! [ Les mer ]