Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

20220924_203638-scaled-aspect-ratio-16-9
20220924_203638-scaled-aspect-ratio-9-16

DELK barn og familie

 

 

 

Visjon

I Jesus:

– Vi vil inspirere foreldre til å leve tett på Jesus i hverdagen og synliggjøre ressurser for tro på hjemmebane.

For hverandre:

– Vi vil støtte lokalmenighetene i deres oppdrag med å være åndelige kraftsentre for barn, unge og familier.

Ut i verden:

– Vi vil utruste barn og familier til frimodig tro og en misjonal livsstil.

 

Foto: pixabay.com

Strategi

I DELKs strategiplan for 2022-2025 har vi bestemt oss for å:

«styrke menighetene som trosfellesskap for alle generasjoner og målgrupper. Med et særlig mål om å være et åndelig hjem og kraftsentra for barn, ungdom og unge voksne, og gi disse større plass i menighetens søndagsmøter/gudstjenester og andre sammenhenger.»

Hvordan kan din menighet få se vekst i antall barnefamilier?

Er det noe vi på hovedkontoret kan bidra med i din menighet?

Send gjerne en epost til oyvind.dovik@delk.no eller ta kontakt på tlf.: 41855402.