Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

I Jesus

For hverandre

Ut i verden