Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Denne sommeren blir det barneleir på Knattholmen leirsted i Sandefjord for alle født mellom 2010 og 2013.

Sett av datoene 14.-17. august.

Påmeldingen starter etter påske.

Følg med på nettsidene våre.

Kalender
25. mars 2023
DELK 09:00

Samarbeidsrådet

Lørdag 25. mars. Granly kirke.

24. april 2023
DELK 19:00

Kirkeforum – Å leve i etterfølgelse

Temamøte med Knut Alfsvåg, professor i systematisk teologi. "Å leve i etterfølgelse - bibelske og lutherske perspektiver" Ryenberget kirke i Oslo.

30. april 2023
DELK

Konfirmasjon Nord-Norge

7. mai 2023
DELK

Konfirmasjon Oslo

7. mai 2023
DELK

Konfirmasjon Sandefjord