Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

TV

Nedenfor er sendinger fra kirkeforum-samlinger i DELK.

"Å leve i etterfølgelse - bibelske og lutherske perspektiver". Kirkeforum med Knut Alfsvåg, professor i systematisk teologi, 24. april 2023.

"Hvordan leve og veilede i en seksualisert tid?" Kirkeforum med Alexis Lundh, leder for Heltfri.net. 9/2-23.

"Makt og sårbarhet - Hvordan gjøre hverandre godt når vi møtes?" Kirkeforum med Tormod Kleiven, professor ved Senter for diakoni og profesjonell praksis, 26/2-22.