Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

TV

På denne siden sendes møter i DELK. Opptak fra tidligere samlinger i Kirkeforum og fra sommerens Sankthansstevne finner du nedover på siden.

Arkiv

Nedenfor finner du sendinger fra Sankthansstevnet 2023, samt tidligere temamøter på DELKs kirkeforum.

Kirkeforum 08.11.23 Skauen kirke med Gjermund Øystese, Hvordan kan menigheten være et inkluderende fellesskap? Kristen og singel - en velsignelse eller forbannelse?

Kirkeforum 19.10.23 Granly skole med Sverre Bøe, Hvorfor møter mange kristne utfordringer og prøvelser?

(Dessverre starter opptaket noen minutter ut i foredraget.)

Misjonsmøtet, Sankthansstevnet 2023

Gudstjeneste, Sankthansstevnet 2023

Familiemøte, Sankthansstevnet 2023

Bibeltimer med Sverre Bøe, Sankthansstevnet 2023

"Å leve i etterfølgelse - bibelske og lutherske perspektiver". Kirkeforum med Knut Alfsvåg, professor i systematisk teologi, 24. april 2023.

"Hvordan leve og veilede i en seksualisert tid?" Kirkeforum med Alexis Lundh, leder for Heltfri.net. 9/2-23.

"Makt og sårbarhet - Hvordan gjøre hverandre godt når vi møtes?" Kirkeforum med Tormod Kleiven, professor ved Senter for diakoni og profesjonell praksis, 26/2-22.