Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

TV

Nedenfor er sendingen fra kirkeforum på Bjerkely 26. oktober.