Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Medlemskap

Alle er velkomne til våre gudstjenester, møter og andre arrangementer, uansett medlemskap. Samtidig er medlemskap i et kirkesamfunn og en menighet en naturlig del av en kristen tro.

Ved å være medlem i DELK vil du kunne være med å bestemme utviklingen i menigheten og kirkesamfunnet. Medlemmer som mottar nattverd, har bl.a. stemmerett på menighetens årsmøte og vil også kunne stemme i valg til ulike verv i menigheten og i kirkesamfunnet, blant annet eldstevalg, valg til tilsynsmann, valg av delegater til generalforsamling og samarbeidsråd.

DELK vil også motta offentlig støtte etter antall medlemmer, i overkant av kr 1000,- per medlem. Den offentlige støtten er et viktig tilskudd i økonomien, sammen med givertjeneste og innsamlede midler.

For å bli medlem må du være døpt eller bli døpt (hvis du ikke allerede er det). Gjør deg også kjent med DELKs læregrunnlag, som er Bibelen og vår kirkes bekjennelser. Mer informasjon om dette finner du på siden Trosgrunnlag.

Vi trenger dette for at du skal kunne bli medlem:

  • Dåpsattest (hvis du er døpt tidligere)
  • Innmeldingsskjema (Se nedenfor)

Vi oppfordrer også til å vise til utmeldingsattest fra annet kirke- eller trossamfunn, hvis du har vært medlem et annet sted. For at DELK skal motta statstøtte for deg, så må du kun være medlem i ett trossamfunn.

Velkommen som medlem i DELK, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn!

Her finner du utmeldingsskjema. Skjemaet sendes til lokal prest i menigheten du tilhører eller per post til DELK, Døvikveien 2, 3176 Undrumsdal

Spørsmål om medlemskap?

Torgeir-scaled-aspect-ratio-35-40

Torgeir Døvik

Administrasjonsleder, DELK
48272792