Skoler

En av særegenhetene med DELK er det kristne friskolearbeidet. Helt siden før stiftelsen har DELK sett det som en av sine aller viktigste oppgaver å verne om og utvikle et alternativt kristent grunnskoletilbud, hvor kirkesamfunnet selv har hånd om læreplaner, valg av lærebøker og ikke minst ansettelse av kristent undervisningspersonale.

Skolene legger vekt på å holde en høy pedagogisk standard, og har et felles verdidokument. Det kan du laste ned her.

Skolenes formålsparagraf
Skolen skal hjelpe foreldrene med å gi elevene den kristne undervisning og oppdragelse som dåpen forutsetter.

Skolen skal legge til rette for at elevene i møte med Guds ord og et kristent miljø kan vinnes for Kristus, få næring og vekstvilkår for troen og ha håp om evig liv.

Ved å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper, og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg, vil skolen gi elevene hjelp til å kunne leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers gagn.

Skolenes nettsider
Hver av skolene har sine egne nettsider:
Ryenberget skole, Oslo
Bjerkely skole, Undrumsdal
Granly skole, Tønsberg
Moe skole, Sandefjord
Skauen kristelige skole, Skien

Fakta

Våre skoler