Trygghet og trivsel på kristen grunn

Kalender
17. aug. 2022
Bjerkely skole

Første skoledag for 6.-7. klasse

18. aug. 2022
Bjerkely skole

Første skoledag for 1.-5. klasse

Venner
Venner-aspect-ratio-9-16

Liten skole med store muligheter

Kristen barneskole i Undrumsdal i Tønsberg kommune

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn

Med små klasser kan vi enklere følge opp den enkelte