Trygghet og trivsel på kristen grunn

Kalender
13. des. 2022
Bjerkely skole 18:00

Julespill

22. des. 2022
Bjerkely skole

Siste skoledag før jul

Med gudstjeneste kl. 13.00

3. jan. 2023
Bjerkely skole

Første skoledag etter jul

Venner
Venner-aspect-ratio-9-16

Liten skole med store muligheter

Kristen barneskole i Undrumsdal i Tønsberg kommune

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn

Med små klasser kan vi enklere følge opp den enkelte