Trygghet og trivsel på kristen grunn

Kalender
17. okt. 2023
Bjerkely skole 18:30

Skolestyremøte

7. nov. 2023
Bjerkely skole 18:30

Infomøte om skolen

13. nov. 2023
Bjerkely skole

Elevfri / planleggingsdag

14. nov. 2023
Bjerkely skole

Elevfri / planleggingsdag

26. nov. 2023
Bjerkely skole 11:00

Skolens dag i kirken

Gudstjeneste for 1.-2. klasse

Venner
Venner-aspect-ratio-9-16

Liten skole med store muligheter

Kristen barneskole i Undrumsdal i Tønsberg kommune

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn

Med små klasser kan vi enklere følge opp den enkelte