Trygghet og trivsel på kristen grunn

Kalender
2. okt. 2022
Bjerkely skole 11:00

Gudstjeneste for 6.-7. klasse

10. okt. 2022
Bjerkely skole

Høstferie i uke 41

4. nov. 2022
Bjerkely skole

Elevfri / planleggingsdag

13. des. 2022
Bjerkely skole 18:00

Julespill

22. des. 2022
Bjerkely skole

Siste skoledag før jul

Med gudstjeneste kl. 13.00

Venner
Venner-aspect-ratio-9-16

Liten skole med store muligheter

Kristen barneskole i Undrumsdal i Tønsberg kommune

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn

Med små klasser kan vi enklere følge opp den enkelte