Trygghet og trivsel på kristen grunn

Kalender
1. juni 2022
Bjerkely skole 18:30

Skolestyremøte

17. juni 2022
Bjerkely skole

Siste skoledag før sommerferien

Venner
Venner-aspect-ratio-9-16

Liten skole med store muligheter

Kristen barneskole i Undrumsdal i Tønsberg kommune

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn

Med små klasser kan vi enklere følge opp den enkelte