DELKstyre-aspect-ratio-16-9
DELKstyre-aspect-ratio-9-16

Skolestyret

Skolestyret er skolens ledende organ og består av leder, nestleder, styremedlemmer og representanter for ansatte, elever og vertskommune.

For skoleåret 2022-23 består skolestyret av

Styremedlemmer:
Kåre Solberg (leder)
Ole Døvik (nestleder)
Per Asp
Karin Heum
Bernt Kåre Wolden

Varamedlemmer:
Morten Askjer
Gunvor S. Lie

Representanter:
Edel S. Skoland (lærerne)
Randi Østevik (andre ansatte)
Teresa L. Brenne (FAU/foreldrene – inntil ny er valgt for 2022-23)
Birk Haugen (elevrådet)
Lise Mandal (Tønsberg kommune)

 

Styreleder

Kare-Solberg-aspect-ratio-35-40

Kåre Solberg

Styreleder
920 33 761