DELKstyre-aspect-ratio-16-9
DELKstyre-aspect-ratio-9-16

Skolestyret

Skolestyret er skolens ledende organ og består av leder, nestleder, styremedlemmer og representanter for ansatte, elever og vertskommune.

For skoleåret 2023-24 består skolestyret av

Styremedlemmer:
Kåre Solberg (leder)
Harald Lie
Per Asp
Karin Heum (nestleder)
Bernt Kåre Wolden

Varamedlemmer:
Morten Askjer
Gunvor S. Lie

Representanter:
Edel S. Skoland (lærerne). Vara: Hege Bålsrød
Randi Østevik(andre ansatte). Vara: Kristoffer Perskaas
Elisabeth Heum (FAU/foreldrene)
Terje Gunnerød (elevrådet)
Daniesl Ims (Tønsberg kommune). Vara: Aksel Haukom

 

Styreleder

Kare-Solberg-aspect-ratio-35-40

Kåre Solberg

Styreleder
920 33 761