Arkitekttegning-fra-1920-gamle-Bjerkely-skole-scaled-aspect-ratio-16-9

Skolens historie

Bjerkely skole ble startet i 1921. Vi feiret derfor 100-årsjubileum i 2021!
I gamle papirer kan vi lese om hvordan skoleplasseringen ble avgjort. De skrittet opp veilengden for å finne midtpunktet for områdets elever. Etter litt tråkking frem og tilbake falt til slutt valget på Bjerkelunden på Bernhard Gjerpes eiendom.

For mer enn 150 år siden startet de første foreldrene i kirkesamfunnet privatskole for å gi barna sine kristen undervisning og oppdragelse. Allerede i 1866 gikk en del foreldre i Vestfold sammen om å danne egne kristne barneskoler. Målet med dette var å ivareta den kristne opplæringen på en bedre måte enn det de mente den offentlige skolen gjorde.

Gjennom alle år har DELK sett skolearbeidet som en av sine hovedoppgaver. Kirkesamfunnet driver i dag fem grunnskoler på Østlandet. Skolene er godkjente etter friskoleloven.

Lærerstillingen på Bjerkely var inklusiv bolig i skolens lokaler! Det første skolebygget inneholdt et klasserom i hver etasje og leilighet til læreren.

Vinteren 1924-25 holdt DELK-menigheten et ungdomsskolekurs på Bjerkely. Skolens 2. etasje ble brukt som lokaler for dette.

Skolen ble bygget på litt etter litt, og rommet etter hvert et bryggerhus med koselig kjøkken og rom for brensel, gris og høns.

Beliggenheten til Bjerkely skapte litt røre den gangen fordi det ikke var lov å kjøre bil på Våles veier. Frem til 1922 var det bare lege, dyrlege og lensmann som hadde kjøretillatelse på området. Men i 1923 besluttet Kommunestyret å gjøre veien tilgjengelig for alminnelig biltrafikk.

Mye har skjedd siden den gang og frem til i dag. Skolen ble bygget ut flere ganger, senest i 1995 med ny gymsal, skolekjøkken og sløydrom.

I 2017 flyttet skolen inn i nye lokaler i Døvikveien 2 og har alle fasiliteter som kreves av en moderne skole, alt fra godt datautstyr til klatretårn, romslige klasserom, grupperom, skolekjøkken og gymsal.

I dag er skolen godkjent for 90 elevplasser.