Bjerkely-trygghet-og-trivsel-1-aspect-ratio-16-9

Vår visjon

Trygghet og trivsel på kristen grunn.

Bjerkely skole gir barna et grunnskoletilbud hvor den kristne troen er en naturlig del av undervisningen og skolehverdagen.

Vi tror at hvert barn er enestående, verdifullt og skapt i Guds bilde. Uansett kjønn, etnisk eller sosial bakgrunn, alder, evner og anlegg, så er alle mennesker elsket av Gud. Dette ligger som basis for alt vårt arbeid på skolen.

Skolen følger alle de retningslinjer som er gitt fra det offentlige i forhold til skoleplanen.

Skolens ansatte vil oppmuntre og styrke den enkelte elevs faglige, fysiske, åndelige og sosiale læring og utvikling. Gjennom skolens arbeid ønsker vi å gi våre elever undervisning og erfaring i de kristne verdier og den kristne tro.

Bjerkely skoles visjon er: Trygghet og trivsel på kristen grunn.

Liten skole – store muligheter

Bjerkely skole er en liten skole med gode lærerressurser. Dette gir fine muligheter til kvalitetslæring og oppfølging av den enkelte elev. Dette skjer i et trygt og oversiktlig klasse- og skolemiljø.

Vi kan tilrettelegge individuelle arbeidsplaner, og vi styrker både det faglige og det sosiale ved bl.a å undervise på tvers av klassetrinnene. Skolen har et godt elevmiljø og et tett samarbeid med foreldrene.

Vi har flotte uteområder med skog og mark som nærmeste nabo. I skolegården er det god plass, og elevene har et stort utvalg av lekeapparater som de kan leke og utfolde seg i!