IMG_1188-scaled-aspect-ratio-16-9

Om Bjerkely skole

Bjerkely skole er en kristen barneskole i Undrumsdal, drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). Skolen er åpen for alle.

En skole med himmel over

Vi tilbyr en grunnskole hvor den kristne troen er en naturlig del av virkeligheten som formidles. I et slikt miljø kan barna bli trygge på hva de selv tror, og i stand til å møte mangfoldet i samfunnet på en god måte. De kristne verdiene vil gi barna et grunnlag for å ta gode valg.

Vi ønsker at hele skoledagen skal være preget av denne troen, ikke minst i måten ansatte og elever omgås på. Sentralt i formidlingen er kristne lærere, ord fra Bibelen og bønn – samt fokus på tilgivelse og ansvar for hverandre.

Liten skole – store muligheter

Bjerkely skole er en liten skole med gode lærerressurser. Dette gir fine muligheter til kvalitetslæring og oppfølging av den enkelte elev. Dette skjer i et trygt og oversiktlig klasse- og skolemiljø.

Vi kan tilrettelegge individuelle arbeidsplaner, og vi styrker både det faglige og det sosiale ved bl.a å undervise på tvers av klassetrinnene. Skolen har et godt elevmiljø og et tett samarbeid med foreldrene.

Vi har flotte uteområder med skog og mark som nærmeste nabo. I skolegården er det god plass, og elevene har et stort utvalg av lekeapparater som de kan leke og utfolde seg i!

Finn oss

Bjerkely skole ligger i Undrumsdal i Tønsberg kommune, ca. 10 min. fra Barkåker, Revetal, Horten og Holmestrand.

Skolens adresse er
Døvikveien 2
3176 Undrumsdal.

Se info om transportordninger her.

Kontakt oss

Som foresatt ved skolen får du raskt og enkelt kontakt med ansatte gjennom mobilappen Min Skole – foresatt. Appen brukes til meldinger til/fra skolen og SFO, føre fravær og behandle samtykkeerklæringer.

Se også oversikten over skolens ansatte for å vite hvem vi er, eller for å kontakte oss på epost.

Ring oss gjerne på tlf. 33 06 30 30

Vil du jobbe hos oss?
Kontakt rektor både i forbindelse med og utenom utlyste stillinger.

DELKs skoler er godkjent etter Privatskolelova og følger hovedsakelig offentlige læreplaner (LK20).

DELK har, sammen med de fleste andre kristne friskoler, egen læreplan i KRLE. I tillegg har vi i DELK en mer detaljert KRLE-plan for våre skoler. I seks andre fag har vi synliggjøringstillegg til de offentlige læreplanene. Både KRLE-planen og synliggjøringstilleggene er utarbeidet av Kristne Friskolers Forbund (KFF) og godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) har samme bekjennelsesgrunnlag som Den norske kirke. Kirkesamfunnet ble stiftet i 1872 og er det eldste frittstående kirkesamfunn på luthersk grunn i Norge. I dag har DELK ca. 3 200 medlemmer.

Kristen skoledrift har vært sentralt gjennom hele DELKs historie, og skolene er blant de eldste friskolene i landet. Den første skolevirksomheten startet opp i 1866, noen år før kirkesamfunnet ble formelt dannet.

DELK eier og driver fem grunnskoler i Sør-Norge.

Vår egen skoleprest er ansatt av DELK, som også har lønns- og personalansvar for presten.

Skolenes forpliktende grunnlag er Bibelen og DELKs bekjennelse slik den fremkommer i grunnreglene.

DELKs målsetting for skolevirksomheten kommer til uttrykk gjennom formålsbestemmelsen:

Skolen skal hjelpe foreldrene med å gi elevene den kristne undervisning og oppdragelse som dåpen forutsetter.

Skolen skal legge til rette for at elevene i møte med Guds ord og et kristent miljø kan vinnes for Kristus, få næring og vekstvilkår for troen og ha håp om evig liv.

Ved å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper, og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg, vil skolen gi elevene hjelp til å kunne leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers gagn.

Skolen har elever fra mange forskjellige sammenhenger. Kristendomsundervisningen er vår dåpsopplæring, for mange etter dåp — og for andre til dåp.

Skolen er organisert som forening med generalforsamling der lokalmenighetens medlemmer har stemmerett. Generalforsamlingen velger et skolestyre, som er skolens øverste ansvarlige organ.

Alle DELKs skoler er medlemmer i KFF. Vi har også gjennom ulike nettverk et utstrakt samarbeid med andre friskoler, spesielt de lutherske skolene.

DELK-skolene samarbeider også seg imellom på flere måter:

  • Jevnlige skoleledermøter
  • Fellesstillingene skolekonsulent og IKT-veileder
  • Skolestyrelederne for alle skolene møtes regelmessig i Skolerådet, som behandler saker av felles interesse
  • Personalseminarer for alle ansatte og fagseminarer for faglærere
  • Utviklings- og prosjektarbeid med ansatte fra flere skoler