Skoleskyss-scaled-aspect-ratio-16-9
Skoleskyss-scaled-aspect-ratio-9-16

Transport

Nesten alle elever på Bjerkely skole blir fraktet med buss, minibuss eller taxi til og fra skolen.

Det er i hovedsak Vestfold kollektivtrafikk (VKT) som sørger for transporten av elever til DELKs skoler på linje med andre skoler i Vestfold. Om man har over fire kilometer til skolen (to kilometer for førsteklassinger), har man krav på gratis skyss til skolen/frem til kommunegrensen. Bjerkely skole har elever fra flere kommuner og løsningene blir noe forskjellige fra kommune til kommune:

Tønsberg kommune:

VKT har det hele og fulle ansvaret for å bringe elevene til skolen. For mange elever er det organisert slik at elevene blir hentet med minibuss der de bor og skysset til Revetal hvor man tar en større buss frem til Bjerkely skole. Det er flere faktorer som avgjør hvilket transporttilbud man får, eksempelvis hvor man bor, om skoleveien er for farlig eller om strekningen mangler busstilbud. Ta kontakt med skolen for ytterligere detaljer.

Horten kommune:

Som nevnt, har elevene kun krav på gratis skyss frem til kommunegrensen. Skolens eiere tilbyr subsidiert skolebuss for elevene fra Horten kommune for å sikre et godt nok skysstilbud. Skolens eiere sikrer dermed en egen «Horten-buss» som bringer elevene frem til skolen. Ta kontakt med skolen for ytterligere detaljer. Skolens eiere bærer hoveddelen av kostnadene ved dette, men satser for egenbetaling fra tidligere ordninger blir videreført.

Satsen for egenbetaling er lik VKTs sats for barnekort. Første barn betaler full sats p.t. 320 kr pr mnd. (10 mnd/skoleår). Det er søskenmoderasjon der 2. barn betaler 60 %, 3. barn 40 %, øvrige barn gratis. Ved spesielle tilfeller åpnes det for at det etter søknad kan gis reduksjon eller fritak for egenbetaling av transporten.

Holmestrand:

Skolens eiere organiserer taxi-transport på ettermiddagen til Kleivbrottet og tar hoveddelen av kostnaden også for dette. Egenandel blir som for Horten kommune.

Ta kontakt om dere har spørsmål om transport, vi ønsker å finne gode løsninger for den enkelte!