Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Prekestol-og-alter-aspect-ratio-16-9
Prekestol-og-alter-aspect-ratio-9-16

Velkommen til Bjerkely menighet

I Jesus. For hverandre. Ut i Verden.