Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bli med

Oppgaver

Det er til stadighet behov for villige hender, varme hjerter og klare hoder. Ønsker du å bidra med oppgaver av praktisk eller administrativ art, ta kontakt med en av personene på denne siden: