Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Forste-samling-i-Bjerkely-kirke1-aspect-ratio-16-9
Forste-samling-i-Bjerkely-kirke1-aspect-ratio-9-16

Om Bjerkely menighet

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold. Kirkebygget vårt ligger i Døvikveien 2, i Undrumsdal.

Vi er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke. Mer om DELK kan du lese på kirkesamfunnets hjemmesider.

Bjerkely menighet hadde per. november 2017 nær 570 medlemmer.