ringhopp-scaled-aspect-ratio-16-9
ringhopp-scaled-aspect-ratio-9-16

SFO og leksehjelp

Vi er stolte av å ha en hyggelig SFO med høy voksentetthet og stor trivsel.

SFO er et frivillig tilbud til elever i 1. til og med 5. klasse. Tilbudet skal gi elevene omsorg og tilsyn, og engasjere dem gjennom lek og andre fritidsaktiviteter. I tillegg kan SFO også være et omsorgstilbud for eldre barn med særlige behov – under forutsetning av faglig vurdering med anbefaling om opptak.
SFO har sin base i biblioteket. I tillegg benytter vi skolens øvrige lokaliteter og uteområder. Innholdet blir lagt opp i nært samarbeid med skolen. De som ønsker det, kan gjøre lekser på SFO.

SFO har åpningstid mandag-fredag 07.30-16.30. I juli måned, juleferien og påskeferien, samt ved skolens personalseminar (to dager annethvert år), holdes SFO stengt.

Om det allerede er barn med fast plass på SFO i den aktuelle tiden, er det mulig å bestille enkeltdager/ettermiddager/morgener ved å ta kontakt med SFO-leder (rektor).

Betalingssatser 2023-24

Plass Sats pr. mnd.1
Hel plass, inntil 20 timer per uke + ferier2 3406,-
Inntil 13 timer per uke* 2270,-
Halv plass, inntil 10 timer per uke + halvparten av feriedagene2 1828,-
Hver onsdag i skoletida * 1135,-
Annenhver onsdag i skoletida * 568,-
Dagsats3 332,-
Morgentilbud pr. gang3 80,-
Ettermiddagstilbud pr. gang3 160,-

1 Betales for 11 mnd., hvorav halv sats i desember.

For 1.-2. klasse er det gratis SFO inntil 12 timer pr. uke (skolen får tilskudd fra Udir).

2SFO holdes iht. vedtektene stengt i juleferien, påskeferien og i juli.

3 Dagsatsen forutsetter at det allerede er barn med fast plass på SFO de aktuelle dagene.

* Inkludert 50 minutter gratis leksehjelp.

Søskenmoderasjon: 30 % på billigste plassen.

 

Hvis ditt barn skal hentes av en annen enn mor eller far, ønsker vi beskjed om dette. Fint hvis du også gir beskjed om barnet ikke skal på SFO en dag pga. andre aktiviteter, bursdag eller tilsvarende.

Du kan kontakte SFO-personalet gjennom mobilappen Min Skole – foresatt.  På dagtid frem til kl 16.30 kan du også ringe:

  • Skolens kontor (tlf: 33 06 30 30)

SFO-arbeidere

Randi-aspect-ratio-35-40

Randi Østevik

SFO-leder
Dekorativ bakgrunnsfarge

Kristoffer Perskaas

Assistent og timelærer
sander-aspect-ratio-35-40

Sander Aarenes Vedøy

Assistent
Bernt-Kare-aspect-ratio-35-40

Bernt Kåre Wolden

Assistent og IKT-ansvarlig
482 21 828