Vi vil ha et skolemiljø der alle tar del i et fellesskap bygget på kristne verdier, der vi alle har omsorg for hverandre, og et læringsmiljø der hver enkelt elev får tilpasset opplæring og hjelp til å ta ansvar for egen læring.

Kalender
3. juni 2024
Granly skole 11:00

Besøksdag ny 8. kl.

Besøksdag ny 8. kl.

4. juni 2024
Granly skole

Uteskole 1.-4. kl.

Uteskole 1.-4. kl.

5. juni 2024
Granly skole

Besøksdag ny 1. kl.

Besøksdag ny 1. kl.

5. juni 2024
Granly skole

Uteskole 1.-4. kl.

Uteskole 1.-4. kl.

6. juni 2024
Granly skole

Besøksdag ny 1. kl.

Besøksdag ny 1. kl.

Granlyhjerte-scaled-aspect-ratio-16-9
Granlyhjerte-scaled-aspect-ratio-9-16

I hjertet av livet

Kristen grunnskole i Tønsberg

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn

Med små klasser kan vi enklere følge opp den enkelte