Vi vil ha et skolemiljø der alle tar del i et fellesskap bygget på kristne verdier, der vi alle har omsorg for hverandre, og et læringsmiljø der hver enkelt elev får tilpasset opplæring og hjelp til å ta ansvar for egen læring.

Kalender
31. mai 2023
Granly skole

Besøksdag neste års 1. kl.

Besøksdag neste års 1. kl.

1. juni 2023
Granly skole

Besøksdag neste års 1. kl.

Besøksdag neste års 1. kl.

13. juni 2023
Granly skole 18:00

Avslutning for 10. trinn

For lærere, elever og foresatte 10. trinn. Træleborg konferansesenter.

16. juni 2023
Granly skole

Siste skoledag før sommerferien

Siste skoledag før sommerferien

Granlyhjerte-scaled-aspect-ratio-16-9
Granlyhjerte-scaled-aspect-ratio-9-16

I hjertet av livet

Kristen grunnskole i Tønsberg

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn

Med små klasser kan vi enklere følge opp den enkelte