Vi vil ha et skolemiljø der alle tar del i et fellesskap bygget på kristne verdier, der vi alle har omsorg for hverandre, og et læringsmiljø der hver enkelt elev får tilpasset opplæring og hjelp til å ta ansvar for egen læring.

Kalender
20. feb. 2023
Granly skole

Vinterferie uke 8

Vinterferie uke 8

3. april 2023
Granly skole

Påskeferie 03.- t.o.m.10.04.

Påskeferie 03.- t.o.m.10.04.

16. juni 2023
Granly skole

Siste skoledag før sommerferien

Siste skoledag før sommerferien

Granlyhjerte-scaled-aspect-ratio-16-9
Granlyhjerte-scaled-aspect-ratio-9-16

I hjertet av livet

Kristen grunnskole i Tønsberg

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn

Med små klasser kan vi enklere følge opp den enkelte