Vi vil ha et skolemiljø der alle tar del i et fellesskap bygget på kristne verdier, der vi alle har omsorg for hverandre, og et læringsmiljø der hver enkelt elev får tilpasset opplæring og hjelp til å ta ansvar for egen læring.

Kalender
17. juni 2024
Granly skole

Aktivitetsdag u-skolen

Aktivitetsdag u-skolen

19. juni 2024
Granly skole 18:00

Avslutning m/vitnemålsutdeling 10. kl. og foresatte

Træleborg konferansesenter (T11)

21. juni 2024
Granly skole 08:25

Siste skoledag

Dagen avsluttes kl. 11.30. God sommer!

Granlyhjerte-scaled-aspect-ratio-16-9
Granlyhjerte-scaled-aspect-ratio-9-16

I hjertet av livet

Kristen grunnskole i Tønsberg

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn

Med små klasser kan vi enklere følge opp den enkelte