ringhopp-scaled-aspect-ratio-16-9
ringhopp-scaled-aspect-ratio-9-16

SFO

Vi er stolte av å ha en hyggelig SFO med høy voksentetthet og stor trivsel.

Åpningstid: 7.30 – 8.20 og 13.50 – 16.30.
Åpent i ferier, stengt i juli, julaften og nyttårsaften.

Generell info.

 • Det betales for hele måneder. Vær  oppmerksom på at det betales for hele august, uavhengig av hvilken dato barnet starter.
 • Det betales pr. mnd. for 11 mnd. f.o.m. august t.o.m. juni.
 • Hovedopptak til SFO skjer om våren med søknadsfrist 31. mai. Det praktiseres også løpende opptak gjennom hele året etter behov og tilgjengelighet. Opptaket gjelder for 1 år av gangen.
 • SFO er stengt 1-3 dager i året pga. planlegging.
 • Gratis kjernetid for elever på 1. -3. trinn:
 • Alle elever på 1.-3. trinn kan få gratis SFO i 2 1/2 time hver dag etter skoletid, fra kl. 13.50-16.15.
 • Du betaler for kost (mat).
 • Gratis kjernetid kan velges når du søker om plass i Visma Flyt Skole.
 • Det er mulighet for kjøp av dagplass ved allerede inngått kontrakt med SFO.
DagerPrisMat (11.mnd)
53250240
42820210
32330180
21830130
Hel dag250
Ettermiddag115
Morgen95
DagerPrisMat
51300,-240,-
41125,-210,-
3940,-180,-
2725,-130,-
Gratis Kjernetid (13.50-16:15) 12t/u
Hel dag220,-
Morgen95,-
Ettermiddag115,-

Redusert foreldrebetaling

Familier med lav inntekt kan søke om reduksjon av foreldrebetaling.

10. Oppsigelse og endring av plass

 • Oppsigelsesfrist og frist for redusering/endring av plasstype er en måned, med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Du må betale for plassen i oppsigelsestiden. Dersom plassen sies opp etter 31. mars, må du betale ut skoleåret.

Hvis ditt barn skal hentes av en annen enn mor eller far, ønsker vi beskjed om dette. Fint hvis du også gir beskjed om barnet ikke skal på SFO en dag pga. andre aktiviteter, bursdag eller tilsvarende.

Du kan kontakte SFO-personalet gjennom mobilappen Min Skole – foresatt.  På dagtid skolens kontor eller SFO i åpningstiden:

 • tlf: 468 38 363

SFO-arbeidere

IMG_5565-scaled-aspect-ratio-35-40

Linda Frelsøy

SFO Leder / Assistent
IMG_5561-scaled-aspect-ratio-35-40

Lydvor Riksfjord-Andersen

SFO/Assistent
IMG_5540-scaled-aspect-ratio-35-40

Merete Heggestad

SFO / Assistent
IMG_5597-scaled-aspect-ratio-35-40

Milagros Garcia Grotle

SFO / Assistent