Skolens historie

For mer enn 150 år siden startet de første foreldrene i kirkesamfunnet privatskole for å gi barna sine kristen undervisning og oppdragelse. Allerede i 1866 gikk en del foreldre i Vestfold sammen om å danne egne kristne barneskoler. Målet med dette var å ivareta den kristne opplæringen på en bedre måte enn det de mente den offentlige skolen gjorde.

Gjennom alle år har DELK sett skolearbeidet som en av sine hovedoppgaver. Kirkesamfunnet driver i dag fem grunnskoler på Østlandet. Skolene er godkjente etter friskoleloven.

Granly Skole

Det eldste skolebygget på Granly ble satt opp i 1912. Noen år seinere ble menighetens nye kirke bygget i tilknytning til skolebygget.

Skolen ble utvidet flere ganger, blant annet med et nytt påbygg med flere klasserom i begynnelsen av 1960 årene.

I 1970 startet DELKs ungdomskole for Vestfold opp i eget bygg i ved siden av barneskolen.
Etter 1970 er barne – og ungdomsskolen utvidet flere ganger.