DELKstyre-aspect-ratio-16-9
DELKstyre-aspect-ratio-9-16

Skolestyret

Skolestyret er skolens ledende organ og består av leder, nestleder, styremedlemmer og representanter for ansatte, elever og vertskommune.

For skoleåret 2023–2024 består skolestyret av følgende personer:

Medlemmer:
Egil Husby – Leder
Tore Slettvik – Eldsteråd Granly Menighet.
Anders Tyvand – Granly menighet
Anders Rønningen – Granly Menighet
Ingunn Lyngroth – Granly menighet
Bernt Kåre Wolden – Bjerkely Menighet

Varamedlemmer:
Peter Johansen – Eldsteråd Granly Menighet
Rannveig Bording – Granly menighet
Anne Pernille Gilje – Granly menighet
Alf Henrik Engen – Bjerkely menighet

Representanter som har møterett på skolestyre møter:
Rektor, ass rektor, inspektør, pedagogisk personale, andre ansatte, FAU, elevrådet, Tønsberg kommune

 

 

Styreleder

Dekorativ bakgrunnsfarge

Egil Husby

Leder skolestyret