DELKstyre-aspect-ratio-16-9
DELKstyre-aspect-ratio-9-16

Skolestyret

Skolestyret er skolens ledende organ og består av leder, nestleder, styremedlemmer og representanter for ansatte, elever og vertskommune.

For skoleåret 2021–2022 består skolestyret av følgende personer:

Medlemmer:
Egil Husby – Leder
Tore Slettvik – Eldsteråd Granly Menighet.
Anna Vea Rønningen – Granly menighet
Ester Halle Bettum – Granly Menighet
Lise Fladberg – Granly menighet
Ole Døvik – Bjerkely Menighet

Varamedlemmer:
Tore Slettvik – Eldsteråd Granly Menighet
Eiril Trongkleiv Tyvand – Granly menighet
Bernt Kåre Wolden – Bjerkely menighet

Representanter som har møterett på skolestyre møter:
Rektor, Inspektør 1, Inspektør 2, Pedagogisk personale, Andre Ansatte, FAU, Elevrådet, Tønsberg kommune

 

 

Styreleder

Dekorativ bakgrunnsfarge

Egil Husby

Leder skolestyret