Redusert foreldrebetaling

Du må søke innen 1. juni for at du skal få redusert betaling fra 1. august.

  • Den nyeste skattemeldingen må følge med søknaden som dokumentasjon.
  • Søknad mottatt etter 1. august: Hvis søknaden innvilges, får du redusert betaling fra måneden etter du har søkt. Ta kontakt for nærmere informasjon.
  • Søknaden gjelder for ett skoleår om gangen.
  • Du kan søke hvis samlet bruttoinntekt for familien er under kr. 651.200,-