Velkommen til Ryenberget skole!

Hvem er vi?

Kristen grunnskole på Ryen i Oslo

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn

Med små klasser kan vi enklere følge opp den enkelte

Kalender
6. nov. 2023
Ryenberget skole

Misjonsuke

Misjonsuke uke 45

13. nov. 2023
Ryenberget skole

Planleggingsdag

Elevene fri. SFO åpen.

14. nov. 2023
Ryenberget skole

Planleggingsdag

Elevene fri. SFO åpen.

19. nov. 2023
Ryenberget skole 11:00

Skolens dag i kirken

Skolens dag i kirken kl 11.00-14.00, obligatorisk

20. des. 2023
Ryenberget skole

Siste skoledag før jul

Gudstjeneste kl 08.45