Velkommen til Ryenberget skole!

Hvem er vi?

Kristen grunnskole på Ryen i Oslo

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn

Med små klasser kan vi enklere følge opp den enkelte

Kalender
23. juni 2023
Ryenberget skole

Siste skoledag før sommerferien

21. aug. 2023
Ryenberget skole

Første skoledag 2023-24