Velkommen til Ryenberget skole!

Hvem er vi?

Kristen grunnskole på Ryen i Oslo

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn

Med små klasser kan vi enklere følge opp den enkelte

Kalender
31. mars 2023
Ryenberget skole

Påskegudstjeneste

Påskegudstjeneste kl 08.45

3. april 2023
Ryenberget skole

Påskeferie

Påskeferie t.o.m. 10.04

11. april 2023
Ryenberget skole

Første skoledag etter ferien

1. mai 2023
Ryenberget skole

Arbeidernes fridag

Arbeidernes fridag

17. mai 2023
Ryenberget skole

17. mai

Grunnlovsdag - fri. Opplegg på skolen