Hvem er vi?

Kristen grunnskole på Ryen i Oslo

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn

Med små klasser kan vi enklere følge opp den enkelte

Kalender
5. feb. 2023
Ryenberget skole

Kristendomsdag

Kristendomsdag 1.-4. trinn kl. 11:00

20. feb. 2023
Ryenberget skole

Vinterferie

Vinterferie 20.-24. februar. SFO er åpent.

31. mars 2023
Ryenberget skole

Påskegudstjeneste

Påskegudstjeneste kl 08.45

3. april 2023
Ryenberget skole

Påskeferie

Påskeferie t.o.m. 10.04

11. april 2023
Ryenberget skole

Første skoledag etter ferien