En skole med himmel over

Klokskap – Begeistring – Omtanke

Vi er en kristen grunnskole som vil bidra til trygg identitet i nært samarbeid med hjemmet

Vi vil gi relevant kompetanse, skape livsmestring og bidra til et bærekraftig samfunn

Vi vil være en treningsarena der elever erfarer at de hører til, kan bidra og være betydningsfulle deltakere i fellesskapet

Vi er en kunnskaps- og verdibasert skole i endring - i et samfunn i endring. Du er velkommen til å være med!

Kalender
29. april 2024
Ryenberget skole 18:00

Dugnad

30. april 2024
Ryenberget skole 18:00

Dugnad

1. mai 2024
Ryenberget skole

Arbeidernes fridag

Arbeidernes fridag - elevene fri

9. mai 2024
Ryenberget skole

Kr.himmelfart

Kr.himmelfart - fri

10. mai 2024
Ryenberget skole

Inneklemt fridag

Inneklemt fridag