Velkommen til Ryenberget skole!

Hvem er vi?

Kristen grunnskole på Ryen i Oslo

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn

Med små klasser kan vi enklere følge opp den enkelte

Kalender
25. mars 2024
Ryenberget skole

Påskeferie

2. april 2024
Ryenberget skole

Første skoledag etter påskeferien

Første skoledag etter ferien

1. mai 2024
Ryenberget skole

Arbeidernes fridag

Arbeidernes fridag - elevene fri

9. mai 2024
Ryenberget skole

Kr.himmelfart

Kr.himmelfart - fri

10. mai 2024
Ryenberget skole

Inneklemt fridag

Inneklemt fridag