En skole med himmel over

Klokskap – Begeistring – Omtanke

Vi er en kristen grunnskole som vil bidra til trygg identitet i nært samarbeid med hjemmet

Vi vil gi relevant kompetanse, skape livsmestring og bidra til et bærekraftig samfunn

Vi vil være en treningsarena der elever erfarer at de hører til, kan bidra og være betydningsfulle deltakere i fellesskapet

Vi er en kunnskaps- og verdibasert skole i endring - i et samfunn i endring. Du er velkommen til å være med!

Kalender
5. aug. 2024
Ryenberget skole

SFO for 1. klasse

SFO åpen for 1. klasse, mandag-fredag uke 32

12. aug. 2024
Ryenberget skole

SFO planleggingsdag

SFO stengt pga planleggingsdag

13. aug. 2024
Ryenberget skole

SFO planleggingsdag

SFO stengt pga planleggingsdag

14. aug. 2024
Ryenberget skole

SFO 1.-4. klasse

SFO åpen for 1.-4. klasse onsdag 14. til fredag 16. august

18. aug. 2024
Ryenberget skole 11:00

Gudstjeneste med forbønn

Gudstjeneste i kirken med forbønn for skolen og skolens ansatte