Skolens historie

For mer enn 150 år siden startet de første foreldrene i kirkesamfunnet privatskole for å gi barna sine kristen undervisning og oppdragelse.

I 1879 startet Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn den første privatskolen i Oslo. Den ble i 1968 utvidet fra 7-årig til 9-årig skole. Skolen er godkjent etter friskoleloven.

Fra 1910 til 1986 holdt den til i St.Olavsgt. 12 under navnet “Den lutherske skole”, men flyttet i november 1986 inn i nytt skolebygg på Ryen og fikk navnet Ryenberget skole. Fra 1994 fikk skolen førskole og skolefritidsordning. Samtidig ble bygget utvidet. Fra og med høsten 1997 ble virksomheten utvidet til 10-årig grunnskole. Våren 2003 ble 600 nye kvadratmeter tatt i bruk. DELK har samme bekjennelsesgrunnlag som Den norske kirke. Samfunnet ble stiftet i 1872, og er det eldste frittstående kirkesamfunn på luthersk grunn i Norge. I dag har DELK ca. 3 500 medlemmer.

Allerede i 1866 gikk en del foreldre i Vestfold sammen om å danne egne kristne barneskoler. Målet med dette var å ivareta den kristne opplæringen på en bedre måte enn den offentlige skolen gjorde. Gjennom alle år har DELK sett skolearbeidet som en av sine hovedoppgaver. Kirkesamfunnet driver i dag 5 privatskoler på Østlandet.