leksehjelp-aspect-ratio-16-9
leksehjelp-aspect-ratio-9-16

Om Ryenberget skole

Ryenberget skole er en kristen grunnskole på Ryen i Oslo drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). Skolen er åpen for alle.

Kontakt oss

Som foresatt ved skolen får du raskt og enkelt kontakt med ansatte gjennom mobilappen Min Skole – foresatt. Appen brukes til meldinger til/fra skolen og SFO, føre fravær, motta terminkarakterer og behandle samtykkeerklæringer.

Se også oversikten over skolens ansatte for å vite hvem vi er, eller for å kontakte oss på epost.

Ring oss gjerne på tlf 23 21 01 61.

En skole med himmel over

Vi tilbyr en grunnskole hvor den kristne troen er en naturlig del av virkeligheten som formidles. I et slikt miljø kan barna bli trygge på hva de selv tror, og i stand til å møte mangfoldet i samfunnet på en god måte. De kristne verdiene vil gi barna et grunnlag for å ta gode valg.

Vi ønsker at hele skoledagen skal være preget av denne troen, ikke minst i måten ansatte og elever omgås på. Sentralt i formidlingen er kristne lærere, ord fra Bibelen og bønn – samt fokus på tilgivelse og ansvar for hverandre.

Vil du jobbe hos oss?
Kontakt rektor både i forbindelse med og utenom utlyste stillinger.