DELKstyre-aspect-ratio-16-9
DELKstyre-aspect-ratio-9-16

Skolestyret

Skolestyret er skolens ledende organ og består av leder, nestleder, styremedlemmer og representanter for ansatte, elever og vertskommune.

For skoleåret 2021-22 består skolestyret av

Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Representanter:

Styreleder