Vår visjon

Ryenberget skole har visjonen:

En skole med himmel over

På Ryenberget skole er den kristne troen en naturlig del av virkeligheten som formidles. I et slikt miljø kan barna bli trygge på hva de selv tror på, og i stand til å møte mangfoldet i samfunnet på en god måte. Skolen skal utruste elevene til å leve, lære og arbeide sammen i en kompleks samtid i møte med en ukjent fremtid. De kristne verdiene vil gi barna et grunnlag for å ta gode valg i livet. 

Vi ønsker at hele skoledagen skal være preget av denne troen, ikke minst i måten ansatte og elever omgås på. Sentralt i formidlingen er kristne lærere, ord fra Bibelen og bønn – samt fokus på tilgivelse og ansvar for hverandre.

På Ryenberget skole starter hver dag med en kort andakt i klasserommet. Én dag i uken er vi sammen til fellesandakt i kirken. Vi har kristendomsdager og skolens dag i kirken. 

Vi følger samme læreplan som den offentlige skolen, med unntak av faget KRLE. I KRLE har vi egne læreplan og noe flere årstimer enn det den offentlige skolen har. Verdigrunnlaget vårt blir også synliggjort gjennom at vi i tillegg til den ordinære læreplanen har godkjente synliggjøringstillegg i fagene; norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving.