Vår visjon

Ryenberget skole har visjonen:

KLOKSKAP – BEGEISTRING – OMTANKE.

Sammen med skolens formålsparagraf der det heter at skolen skal ”gi elevene hjelp til å leve et liv til Guds ære og medmenneskers gagn”, vil skolens visjon være førende for alle vi som jobber her.

Klokskap
dreier seg om kunnskap og kompetanse. Vi ønsker å gi god og solid undervisning. Klokskap handler også om kjennskap til Jesus, om å være kloke i forhold til medmennesker, ha gode sosiale ferdigheter og være kloke forvaltere.

Begeistring
Gjennom vår undervisning ønsker vi å skape begeistring! Begeistring og smittende glede over skaperverket og ny kunnskap, over vennskap og ikke minst: Begeistring og glede over å få kalles barn av Gud.

Omtanke
er en verdi som er vårt varemerke. Personalet her på Ryenberget ønsker både å vise hver enkel elev omtanke, vise at de blir sett og tatt vare på for den de er. Det er også viktig for oss at elevene selv lærer å vise omtanke.