om-skolen-1024x683-1-aspect-ratio-16-9
om-skolen-1024x683-1-aspect-ratio-9-16

Våre satsingsområder

Vi satser på at alle våre elever skal bli bedre lesere, og lære mer ved å få gode og nyttige tilbakemeldinger fra lærerne.

Lesing

Vårt mål er at alle elevene på skolen skal bli bedre lesere. Lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag, og dette jobber vi systematisk med etter skolens egen leseplan. Alle lærere er leselærere, og daglige leselekser er med på å øke leseferdigheten. Vi jobber også bevisst for at lesing skal skape begeistring og glede. Litteraturfestivalen hver vinter er noe som bidrar til dette.

Vurdering

Vi vet at det er viktig at elevene skal vite hva de skal lære, og hvordan de skal lære. Ikke minst er det viktig at eleven selv vet hva som gjør at de lærer mer og bedre. Jevnlig tilbakemelding fra lærer og medelever, og refleksjon rundt egen læring er noe vi jobber med. Dermed blir vurdering mer enn å si hva eleven har lært – det er en måte å hjelpe eleven til å nå sine mål og lære mer.

Digitale hjelpemidler

Småskolen har digital tavle i alle klasserom. Hver elev på mellomtrinnet disponerer sitt eget nettbrett. På ungdomstrinnet har alle elevene hver sin pc. Dette fordi digital kompetanse er en grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet.