Smilende_elever_Moe-aspect-ratio-16-9
Smilende_elever_Moe-aspect-ratio-9-16

En himmel over livet

Mestring
Omsorg
Engasjement

Kalender
13. feb. 2023
Moe skole

Misjonsuke 13.-17. februar

16. feb. 2023
Moe skole 18:30

Misjonskveld for ungdomsskolen

20. feb. 2023
Moe skole

Vinterferie 20.-24. februar

28. feb. 2023
Moe skole 17:30

Kristendomskveld for 5.-7. klasse

1. mars 2023
Moe skole

Vinteraktivitetsdag

1.-5. klasse i nærmiljøet. 6.-10. klasse i Kongsberg.

Kristen grunnskole i Sandefjord

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn

Med små klasser kan vi enklere følge opp den enkelte