Mestring
Omsorg
Engasjement

Kalender
17. aug. 2022
Moe skole

Første skoledag etter sommerferien

2.-10. klasse møter kl. 08.30
1. klasse møter kl. 09.45

Kristen grunnskole i Sandefjord

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn

Med små klasser kan vi enklere følge opp den enkelte