Mestring
Omsorg
Engasjement

Kalender
30. mai 2022
Moe skole

Tur for 10. klasse til Oslo m.m.

30. mai - 2. juni

31. mai 2022
Moe skole

Besøksdag for neste års 1. klasse

1. juni 2022
Moe skole

Besøksdag for neste års 1. klasse

9. juni 2022
Moe skole 18:00

Skolestyremøte

13. juni 2022
Moe skole

Aktivitetsdag for 5.-10. klasse

Med misjonsløp.

Kristen grunnskole i Sandefjord

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn

Med små klasser kan vi enklere følge opp den enkelte