Smilende_elever_Moe-aspect-ratio-16-9
Smilende_elever_Moe-aspect-ratio-9-16

En himmel over livet

Mestring
Omsorg
Engasjement

Kalender
30. mai 2023
Moe skole

Besøksdag neste års 1. klasse

31. mai 2023
Moe skole

Besøksdag neste års 1. klasse

6. juni 2023
Moe skole 17:00

Sommeravslutning

FAU inviterer elever m/familie og staben til felles sommeravslutning på Strand leirsted. Grillene er varme fra kl. 17.00. Ta med bord, stoler, mat og drikke.
Værforbehold!

14. juni 2023
Moe skole

Aktivitetsdag med misjonsløp

For 5.-10. klasse

15. juni 2023
Moe skole

Avslutningsfest for 10. klasse

Kristen grunnskole i Sandefjord

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn

Med små klasser kan vi enklere følge opp den enkelte