Mestring
Omsorg
Engasjement

Kalender
2. okt. 2022
Moe skole 11:00

Gudstjeneste for 8.-10. klasse

10. okt. 2022
Moe skole

Høstferie uke 41

31. okt. 2022
Moe skole

Samtaletimer

1. nov. 2022
Moe skole

Samtaletimer

3. nov. 2022
Moe skole

Samtaletimer

Kristen grunnskole i Sandefjord

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn

Med små klasser kan vi enklere følge opp den enkelte