Smilende_elever_Moe-aspect-ratio-16-9
Smilende_elever_Moe-aspect-ratio-9-16

En himmel over livet

Mestring
Omsorg
Engasjement

Kalender
1. okt. 2023
Moe skole 11:00

Gudstjeneste for 8.-10. klasse

18. okt. 2023
Moe skole 18:00

Skolestyremøte

13. nov. 2023
Moe skole

Elevfri

Planleggingsdag for personalet

14. nov. 2023
Moe skole

Elevfri

Planleggingsdag for personalet

28. nov. 2023
Moe skole 19:00

Infomøte om skolen

Kristen grunnskole i Sandefjord

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn

Med små klasser kan vi enklere følge opp den enkelte