Mestring
Omsorg
Engasjement

Kalender
17. aug. 2022
Moe skole

Første skoledag etter sommerferien

Kristen grunnskole i Sandefjord

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn

Med små klasser kan vi enklere følge opp den enkelte