Mestring
Omsorg
Engasjement

Kalender
10. okt. 2022
Moe skole

Høstferie uke 41

31. okt. 2022
Moe skole

Samtaletimer

1. nov. 2022
Moe skole

Samtaletimer

3. nov. 2022
Moe skole

Samtaletimer

4. nov. 2022
Moe skole

Elevfri / planleggingsdag

Kristen grunnskole i Sandefjord

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn

Med små klasser kan vi enklere følge opp den enkelte