1948-aspect-ratio-16-9
1942-aspect-ratio-9-16

Skolens historie

Skolen på Moe har vært i drift siden århundreskiftet 1800/1900. I mange tiår var skolen en forholdsvis lukket menighetsskole, men er nå også et attraktivt alternativ for elever fra andre sammenhenger enn DELK.

For mer enn 150 år siden startet de første foreldrene i kirkesamfunnet privatskole for å gi barna sine kristen undervisning og oppdragelse. Allerede i 1866 gikk en del foreldre i Vestfold sammen om å danne egne kristne barneskoler. Målet med dette var å ivareta den kristne opplæringen på en bedre måte enn det de mente den offentlige skolen gjorde.

Gjennom alle år har DELK sett skolearbeidet som en av sine hovedoppgaver. Kirkesamfunnet driver i dag fem grunnskoler på Østlandet. Skolene er godkjente etter friskoleloven.

Brann og nybygg

I 1995 brant skolen (og kirken) ned til grunnen. I 1997 ble det reist et nytt kombinert skole- og kirkebygg på samme tomt. Skolebygget fra 1997 hadde plass til bare 45 elever. Skolen hadde svært få elever på begynnelsen av 90-tallet, men siden kristne grupperinger utenfor DELK begynte å sende sine barn til skolen, økte elevtallet jevnt og nådde etter hvert øvre kapasitet på 140 elever.

For å få plass til et stadig økende elevtall ble to naboeiendommer kjøpt opp og gjort om til undervisningslokaler. Skolen ble utvidet i flere omganger, både i 2008, 2010, 2012 og 2018. Byggingen i 2018 resulterte i større gymsal og garderober, nytt allrom og personalrom, flere grupperom med mer.

 

Utvidelse fra barneskole til tiårig grunnskole

I 2002 ble skolen utvidet med ungdomstrinn, først med en 8. klasse og deretter med et klassetrinn for hvert år de neste årene. Utvidelsen har på mange måter beriket skolemiljøet og gjort skolen mer attraktiv. Nå framstår skolens som et aktuelt skoletilbud for både kristne og ikke-kristne familier i Sandefjord og Larvik kommuner.

Skolen er i dag fulldelt (en klasse på hvert årstrinn).