Hvorfor velge kristen skole?

Vi tilbyr en grunnskole hvor den kristne troen er en naturlig del av virkeligheten som formidles. I et slikt miljø kan barna bli trygge på hva de selv tror, og i stand til å møte mangfoldet i samfunnet på en god måte. De kristne verdiene vil gi barna et grunnlag for å ta gode valg.

Vi ønsker at hele skoledagen skal være preget av denne troen, ikke minst i måten ansatte og elever omgås på. Sentralt i formidlingen er kristne lærere, ord fra Bibelen og bønn – samt fokus på tilgivelse og ansvar for hverandre.

Mulighetene i å jobbe ved en kristen skole

Se film fra juni 2020 med fire lærere som svarer på spørsmålene:

  • Hvilke muligheter ser du i å være lærer på en kristen skole?
  • Hva liker du best ved å jobbe på Moe?