DELKstyre-aspect-ratio-16-9
DELKstyre-aspect-ratio-9-16

Skolestyret

Skolestyret er skolens ledende organ og består av leder, nestleder, styremedlemmer og representanter for ansatte, elever og vertskommune.

For skoleåret 2023-24 består skolestyret av

Styremedlemmer:
Arne Ludvigsen, leder
Erling Rantrud, nestleder (representerer menighetens eldsteråd)
Trine Lyngås Fevang, styremedlem
Thomas Heum, styremedlem
Elin Winnem, styremedlem

Varamedlemmer:
Ragnhild Torbjørnsen
Hanne Marit B. Rogstad
Terje Simonsen (for eldsterådet)

Representanter:
Anne-Lene Rønning, representerer lærerne
Hilde Bjørnerud, representerer andre ansatte
Ola Kjetil Siqveland, FAU-leder / representant for foreldrene
Daniel Winnem, elevrådsleder / representant for elevene
Hans Hilding Hønsvall, Sandefjord kommunes representant

Arne-1-aspect-ratio-35-40

Arne Ludvigsen

Styreleder
930 87 269