Vår visjon

Mestring
Omsorg
Engasjement

Sammen med skolens formålsbestemmelse skal disse tre ordene gi retning for arbeidet ved Moe skole. Visjonen er basert på bokstavene i skolenavnet.

I formålsbestemmelsen heter det at skolen skal ”gi elevene hjelp til å leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers gagn”. De tre bokstavene i skolenavnet vårt har inspirert oss til å formulere en visjon som både løfter blikket og har øye for detaljer og den enkelte.

Mestring

Vi ønsker at alle elever på vår skole skal oppleve gleden ved å lykkes med noe. Vi ønsker å ha læring, kunnskap og ferdigheter i fokus. Alle skal få mulighet til å bruke sitt potensial – både faglig og sosialt.

Omsorg

Vi ønsker at den enkelte elev blir sett og ivaretatt – og at vi kan leve og lære med respekt for hverandre. Med små klasser har vi muligheter til å gi god omsorg til alle.

Engasjement

Vi ønsker at skolen vår skal være et fellesskap av engasjerte ansatte, elever og foreldre. Skolen skal være en arena der engasjementet for Jesus, for kunnskap og for læring får utfolde seg.