Runer-scaled-aspect-ratio-16-9
Runer-scaled-aspect-ratio-9-16

Norsktime på sløyden

9. klasse har testet hvordan skribenter hadde det i den urnordiske og norrøne språkperioden.

Fram til kristendommen kom med vårt latinske alfabet, var runealfabetet rådende. Det var jo greit nok, men verre var det at disse bokstavene måtte risses inn i treverk eller hogges i steiner. Dette måtte vi prøve. Derfor flyttet vi til sløydrommet i en norsktime.

Klassen merket fort at skriveprosessen tok sin tid. Selv om runene bare besto av rette streker så de skulle være enkle å risse, rakk vi ikke mange bokstavene på en skoletime. Ganske ofte får elevene i oppgave å skrive en tekst på kanskje 400 eller 1.000 ord. Tenk så mye tid de måtte brukt på en sånn oppgave på 800-tallet!

På bildet øverst er Tabita i god gang med å risse inn «Du er helt unik». Skulle vi også skrevet orda som de var på 800-tallet, måtte det vel stått noe sånt som «þú fullr einar ert». På det andre bildet studerer Martin og Benny runealfabetet.