ringhopp-scaled-aspect-ratio-16-9
ringhopp-scaled-aspect-ratio-9-16

SFO og leksehjelp

Vi er stolte av å ha en hyggelig SFO med høy voksentetthet og stor trivsel.

Skoletider 2022-23

1.-3. klasse får fem dagers skoleuke. I justeringene har vi tatt hensyn til elever som er avhengige av skoleskyss.

Skoledagene blir slik:

1.-3.klasse:       Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 8.30-13.00 og onsdag 8.30-12.15

4.-7.klasse:       Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 8.30-14.00 og torsdag 8.30-13.00

8.-10. klasse:   Hver dag 8.30-14.00.

SFO-tilbudet fra 13.00/12.15 fram til 14.00 får en egen pris som vi kaller «vente-SFO», og vil koste kr. 20 pr. time. Vente-SFO på onsdager for 1.-3.klasse varer 1t og 45 min og vil koste kr. 35.

SFO-tider 2022-23

Morgen-SFO: Alle dager kl. 07.30 – 08.30

Vente-SFO: Onsdager fra kl. 12.15, øvrige dager fra kl. 13.00

Ettermiddags-SFO: Alle dager kl. 14.00 – 16.30.

Betalingssatser 2022-23

Morgen-SFO:                                                         760 kr pr. mnd. (hver dag)
Vente-SFO 1.-3. klasse                                      460 kr pr. mnd. (hver dag)
Vente-SFO 4. klasse                                              80 kr pr. mnd. (torsdager)
Én ettermiddag pr. uke med leksehjelp:   230 kr pr. mnd.
Én ettermiddag pr. uke uten leksehjelp:   380 kr pr. mnd.
Ekstra ettermiddag:                                           155 kr pr. gang
Ferie-SFO:                                                              260 kr pr. dag

For 1. klasse er det gratis SFO inntil 12 timer pr. uke (skolen får tilskudd fra Udir).

Søskenmoderasjon: 15 % på den billigste plassen.

Betaling 10 måneder i året, september – juni.

 

Hvis ditt barn skal hentes av en annen enn mor eller far, ønsker vi beskjed om dette. Fint hvis du også gir beskjed om barnet ikke skal på SFO en dag pga. andre aktiviteter, bursdag eller tilsvarende.

Du kan kontakte SFO-personalet gjennom mobilappen Min Skole – foresatt.  På dagtid frem til kl 16.30 kan du også ringe:

  • skolens kontor (33 48 73 40)
  • SFO-leder Laila Norheim (47 32 85 98)

SFO-arbeidere

Laila-aspect-ratio-35-40

Laila Norheim

SFO-leder
47 32 85 98
Hilde-aspect-ratio-35-40

Hilde Bjørnerud

Assistent
Thorlill-scaled-aspect-ratio-35-40

Thorlill Bonden

Assistent
7BDB7F52-9043-4D96-B9AA-F298BF9A4781-aspect-ratio-35-40

Aurora Lunde

Assistent
Alice-aspect-ratio-35-40

Alice Risnes

Assistent