SFO-Moe-scaled-aspect-ratio-16-9
SFO-Moe-scaled-aspect-ratio-9-16

SFO og leksehjelp

Vi er stolte av å ha en hyggelig SFO med høy voksentetthet og stor trivsel.

Skoletider 2023-24

1.-3.klasse:       Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 8.30-13.00 og onsdag 8.30-12.15

4.-7.klasse:       Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 8.30-14.00 og torsdag 8.30-13.00

8. klasse:   Mandag 8.30-14.45, tirsdag, onsdag og fredag 8.30-14.00, torsdag 8.30-13.00

9.-10. klasse: Mandag-tirsdag 8.30-14.45, onsdag-fredag 8.30-14.00.

SFO-tilbudet fra 13.00/12.15 fram til 14.00 har en egen pris som vi kaller «vente-SFO», og koster kr 21 pr. time.

SFO-tider 2023-24

Morgen-SFO: Alle dager kl. 07.30 – 08.30

Vente-SFO: Onsdager fra kl. 12.15, øvrige dager fra kl. 13.00

Ettermiddags-SFO: Alle dager kl. 14.00 – 16.30.

Leksehjelp tilbys mandag og tirsdag kl. 14-15 for 4.-7. klasse.

Betalingssatser 2023-24

Morgen-SFO:                                                         800 kr pr. mnd. (hver dag)
Vente-SFO 1.-3. klasse                                      485 kr pr. mnd. (hver dag)
Vente-SFO 4. klasse                                              85 kr pr. mnd. (torsdager)
Én ettermiddag pr. uke med leksehjelp:   240 kr pr. mnd.
Én ettermiddag pr. uke uten leksehjelp:   400 kr pr. mnd.
Ekstra ettermiddag:                                           165 kr pr. gang
Ferie-SFO:                                                              280 kr pr. dag

For 1.-2. klasse er det gratis SFO inntil 12 timer pr. uke (skolen får tilskudd fra Udir).

Søskenmoderasjon: 15 % på den billigste plassen.

Betaling 10 måneder i året, september – juni.

 

Hvis ditt barn skal hentes av en annen enn mor eller far, ønsker vi beskjed om dette. Fint hvis du også gir beskjed om barnet ikke skal på SFO en dag pga. andre aktiviteter, bursdag eller tilsvarende.

Du kan kontakte SFO-personalet gjennom mobilappen Min Skole – foresatt.  På dagtid frem til kl 16.30 kan du også ringe:

  • skolens kontor (33 48 73 40)
  • SFO-leder Laila Norheim (47 32 85 98)

SFO-arbeidere

Laila-aspect-ratio-35-40

Laila Norheim

SFO-leder
47 32 85 98
Hilde-aspect-ratio-35-40

Hilde Bjørnerud

Assistent
Thorlill-scaled-aspect-ratio-35-40

Thorlill Bonden

Assistent
Alice-aspect-ratio-35-40

Alice Risnes

Assistent
Lydia-1-aspect-ratio-35-40

Lydia Stålerød

Faglærer