Kalender
13. juni 2023
Skauen kristelige skole

Skoletur for alle klasser

15. juni 2023
Skauen kristelige skole

Aktivitetsdag

16. juni 2023
Skauen kristelige skole

Siste skoledag

Alle starter klassevis kl. 08.40.
Fellessamling i kirken kl. 10.00.

Liten skole, med øye for den enkelte

Skolen er åpen for alle

Til Guds ære og medmenneskers gagn