Skolens historie

For mer enn 150 år siden startet de første foreldrene i kirkesamfunnet privatskole for å gi barna sine kristen undervisning og oppdragelse. Allerede i 1866 gikk en del foreldre i Vestfold sammen om å danne egne kristne barneskoler. Målet med dette var å ivareta den kristne opplæringen på en bedre måte enn det de mente den offentlige skolen gjorde.

Gjennom alle år har DELK sett skolearbeidet som en av sine hovedoppgaver. Kirkesamfunnet driver i dag fem grunnskoler på Østlandet. Skolene er godkjente etter friskoleloven.

Skauen kristelige skole eies og drives av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) som et tilbud til foreldre som ønsker skolens hjelp i sitt ansvarsfulle arbeid med å gi barna en kristen undervisning og oppdragelse.

Skauen kristelige skole er en 10-årig grunnskole som eies og drives av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), som har til sammen fem kristne friskoler i Oslo, Vestfold og Telemark. DELK har drevet skoler siden 1860. Det ble etter hvert etablert en skole på flere steder i Telemark. Ny skole for DELK Telemark ble bygget på Bratsberg ca. 3 km fra Skien sentrum i 1977. Etter noen års drift opplevde man at elevtilgangen var så stor at bygningsmassen ble for liten, derfor ble bygget en ny ungdomsskolefløy, og gymsalen ble utvidet. I 1997 kom det en ny skolereform som sa at 6- åringene skulle inn i skolen. Dette ført igjen til utvidelse av bygningsmassene på skolen. Høsten 2021 tok skolen i bruk et helt nytt bygg til ungdomsskolen, bygget er samlokalisert med kirken til DELK Telemark. Dette gir oss en storstue vi aldri før har hatt.

Mål: Vårt mål er et skolemiljø som kristent felleskap, preget av omsorg, trygghet og ekte livsglede. Skolen skal legge til rette for at elevene i møte med Guds ord og et kristent miljø kan vinnes for Kristus, få næring og vekstvilkår for troen og få et evig liv. Bibelen og de lutherske bekjennelsesskrifter er det faste og forpliktende grunnlaget for skoledriften.

Skauen kristelige skole er, sammenlignet med de andre skolene i Skien, en liten skole. Vi har nå ca. 200 elever. Elevene kommer fra hele Grenland, hvorav ca. 30% av elevene tilhører kirkesamfunnet. Skolen har SFO-tilbud for elever på 1.-4. trinn. Skauen kristelige skole er åpen for alle som ønsker en plass på vår skole.