DELKstyre-aspect-ratio-16-9
DELKstyre-aspect-ratio-9-16

Skolestyret

Skolestyret er skolens ledende organ og består av leder, nestleder, styremedlemmer og representanter for ansatte, elever og vertskommune.

For skoleåret 2021-22 består skolestyret av

Styremedlemmer:

Thorbjørn Nilgard – Leder

Richard Bjørntvedt  – Nestleder

Henriette Bjørntvedt

Bjørn Gundersen

Fred Arve Fahre

 

Varamedlemmer:

Anette N Nilgard

Inger Mari Nomme

Atle Minnesjord

                       

Øvrige representanter:                  

Matteo Vestbøstad/Sarah Ekman-Sunde, representant for elevene

Heidi Marie Fahre, representerer lærerne

Hanna Haukvik Haraldsen, representerer andre ansatte

Anne-Cecilie Eie/Anja Landsverk, representant for foreldrene

Lars Jøntvedt Skjelbred, Skien kommunes representant

Karsten Grytnes, referent

Styreleder

Thorbjorn-scaled-aspect-ratio-35-40

Thorbjørn Nilgard

Styreleder
489 98 876