DELKstyre-aspect-ratio-16-9
DELKstyre-aspect-ratio-9-16

Skolestyret

Skolestyret er skolens ledende organ og består av leder, nestleder, styremedlemmer og representanter for ansatte, elever og vertskommune.

For skoleåret 2022-23 består skolestyret av

Styremedlemmer:

Thorbjørn Nilgard – Leder

Richard Bjørntvedt  – Nestleder

Henriette Bjørntvedt

Bjørn Gundersen

Fred Arve Fahre

 

Varamedlemmer:

Anette N Nilgard

Inger Mari Nomme

Atle Minnesjord

                       

Øvrige representanter:                  

Tomine Varhuag/Samuel Daland, representant for elevene

Randi Minnesjord, representerer lærerne

Hanna Haukvik Haraldsen, representerer andre ansatte

Svein Ole Daltveit, representant for foreldrene

Lars Jøntvedt Skjelbred, Skien kommunes representant

Karsten Grytnes, referent

Styreleder

Thorbjorn-scaled-aspect-ratio-35-40

Thorbjørn Nilgard

Styreleder
489 98 876