Skauen_situasjonsbilder_fotoRobertDreierHoland-28-scaled-aspect-ratio-16-9
Skauen_situasjonsbilder_fotoRobertDreierHoland-28-scaled-aspect-ratio-9-16

Vår visjon

Vi utruster til livet og framtiden

Sammen med skolens formålsparagraf der det heter at skolen skal ”gi elevene hjelp til å leve et liv til Guds ære og medmenneskers gagn”, vil skolens visjon være en ledestjerne for alle vi som arbeider her.

SKAUEN KRISTELIGE SKOLE GIR:

JESUS TIL NYE GENERASJONER OG

OPPLÆRING AV HØY KVALITET I ET MILJØ HVOR ALLE BLIR

SETT OG RESPEKTERT FOR DEN DE ER SKAPT TIL Å VÆRE,

VERDSATT MED DE EVNER, ANLEGG OG NÅDEGAVER GUD HAR GITT I HVER ENKELT OG BEVISSTGJORT DET

ANSVAR DE HAR SOM BORGER AV NORGE OG GUDS RIKE.

Dette gjør Skauen kristelige skole til en «JOSVA-skole». Josva er en person i Bibelhistorien som, preget av tro, utholdenhet og visdom ledet Guds folk inn i fremtiden.