oppstart_skauen029-aspect-ratio-16-9
oppstart_skauen029-aspect-ratio-9-16

Nytt skoleår, nye 1. klassinger, nytt skolebygg og ny kirke på Skauen!

18. august var en festdag på Skauen. Den røde løperen var rullet ut, ordføreren var på plass og tre elever var klar med snora som skulle klippes. Etter noen velformulerte ord fra både ordfører og rektor, så var kirkebygget offisielt åpnet! Alle elever, fra 1. til 10. klasse, kunne strømme inn i en ny kirke til fellessamling første skoledag.

Foto: Thea Strand

Første dag i 1. klasse

22 førsteklassinger med sekker på ryggen inntok skolen denne dagen.  Noen hadde nok gruegledet seg litt på forhånd og kanskje sovet litt dårlig natten før, men med et godt grep i mamma eller pappas hånd, og to smilende, snille kontaktlærere som tok imot dem, var det skumle snart glemt.  Alle 22 vinket fint til forsamlingen da rektor leste opp navnene deres og ønsket hver og en av dem spesielt velkommen til Skauen kristelige skole.

1. Alle som er på skolen skal ha en venn.

2. Ingen skal si stygge ting til hverandre.

3. Gjør så godt dere kan.

Foto: Thea Strand

Tre regler fra ordfører Hedda

Ordføreren minnet oss på at hun er sjefen i byen, men hun trenger hjelp til den store oppgaven. Derfor bad hun alle elevene om å huske på tre viktige regler i skolehverdagen:

  1. Alle som er på skolen skal ha en venn.
  2. Ingen skal si stygge ting til hverandre.
  3. Gjør så godt dere kan.

Og bedre kunne ikke ordføreren ha sagt det, for dette er jo egentlig Olweusreglene våre på Skauen.

Ordføreren hadde også med seg en gavesjekk fra kommunen på 5000 kroner.

Foto: Thea Strand

Gi meg Jesus, bare Jesus!

Tenk at vi også ved skoleårets begynnelse fikk ta i bruk den nye Skauen kirke. Elevene og lærerne har fulgt med på byggingen av kirken over lang tid, og endelig står den ferdig. Skolen ser fram til å bruke kirken til f.eks. fellesandakter, kristendomstimer og gudstjenester. Det skal bli en drøm, for Skauen kirke og Skauen skole hører jo naturlig sammen. Vi håper det også vil oppleves bra for menigheten å ha kirken i så nær tilknytning til skolen. Kanskje vi nå kan få i stand et enda bedre samarbeid mellom skole og menighet og at generasjonene også kan møtes i hverdagen.