Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Barne- og familiearbeid i menighetene

I DELK ønsker vi å se menigheter bestående av alle generasjoner. Vi vil derfor bygge en kultur gjennom våre samlinger, tilbud og aktiviteter som hjelper både barn og familier til å leve tett på Jesus i hverdagen. Vi vil at menighetene skal oppleves som en sterk støtte for foreldrene i deres oppdrag med å gi Jesus videre til neste generasjon.

Til det trengs hele menighetsfamilien – det finnes ikke pensjonister i Guds rike!

Nedenfor kan du finne noe av det våre menigheter tilbyr når det kommer til arbeid for barn og familier:

 • Søndagsskole under gudstjenestene
 • Hvitveisen
  • For alle mellom 4 og 13 år
  • Tirsdager, ca. 1 gang i måneden
 • Btweens
  • 5.-7. klasse
  • 1-2 ganger i måneden
 • Søndagsskole under gudstjenestene
 • Barnegrupper
  • Miss mini
   • For barn fra 4 – 10 år
   • På Missingmyra bedehus
   • Samarbeid med Østre Råde Normisjon
  • Tweens
   • For barn fra 10 år og oppover
   • Annenhver lørdag
   • Samarbeid med Østre Råde Normisjon
 • Dåpskurs
 • Under gudstjenestene:
 • Kaktus
  • Hver onsdag for 5.-7. klassinger
 • Søndagsskole under gudstjenestene
 • Familiesøndag (1 gang i måneden under møte/gudstjeneste)
 • Middag og kor på tirsdager
 • Dåpopplæringskurs
 • Søndagsskole
 • Soul kids
  • Sang, dans og lek.
  • For barn fra 5 – 12 år
 • Fredagsklubben
  • For 5. – 7. klasse
 • Familiefredag
  • Ca. fire ganger i halvåret

Informasjon om de forskjellige aktivitetene finner du her.

Tilknyttet menigheten: Granly skole.

 • Søndagsskole under gudstjenestene/møtene
 • Søndagsskole under gudstjenestene
 • Søndagsskole under gudstjenestene
 • Foreløpig ikke noe eget arbeid for barn og familier
 • Barnekrok for de minste under søndagsgudstjenestene
 • Foreløpig ikke noe arbeid rettet mot barn og familier.
 • Foreløpig ikke aktiviteter rettet mot barn og familier.
 • Foreløpig ikke aktiviteter rettet mot barn og familier.

Hva er best? At mine barn og barnebarn opplever at de går i min menighet – eller at jeg går i det de opplever som sin menighet?

Oyvind-Dovik-scaled-aspect-ratio-35-40

Øyvind Døvik

Leder for barne- og familiearbeidet i DELK
41855402