Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Velkommen til DELK barn & familie!

Takk for at akkurat du er innom denne siden. Vi håper den kan være til inspirasjon og nytte.

Lenker til andre organisasjoner og nettsiders ressurser er ikke nødvendigvis på linje med vår tro, lære og bekjennelse, men vi tror like fullt at vi kan lære mye av de ressursene som er utarbeidet i andre sammenhenger.

«Prøv alt, hold fast på det gode.» 1 Tess 5,21.

Barne- og familiearbeid i menighetene

I DELK ønsker vi å se menigheter bestående av alle generasjoner. Vi vil derfor bygge en kultur gjennom våre samlinger, tilbud og aktiviteter som hjelper både barn og familier til å leve tett på Jesus i hverdagen. Vi vil at menighetene skal oppleves som en sterk støtte for foreldrene i deres oppdrag med å gi Jesus videre til neste generasjon.

Til det trengs hele menighetsfamilien – det finnes ikke pensjonister i Guds rike!

Nedenfor kan du finne noe av det våre menigheter tilbyr når det kommer til arbeid for barn og familier (gjerne ta kontakt ved endringer i din lokalmenighet):

 • Søndagsskole under gudstjenestene
 • Hvitveisen
  • For alle mellom 4 og 13 år
  • Tirsdager, ca. 1 gang i måneden
 • Btweens
  • 5.-7. klasse
  • 1-2 ganger i måneden
 • Søndagsskole under gudstjenestene
 • Barnegrupper
  • MissMini
   • For barn fra 4 – 10 år
   • Ca. annenhver mandag kl. 17.30-19.30
   • På Missingmyra bedehus
   • Samarbeid med Østre Råde Normisjon
  • Ung Lørdag (UL)
   • Ungdomsgruppe for «tweens og teens» (10-19 år)
   • Ca. tredjehver lørdag kl. 18.00-21.00
   • Se Facebook (Ung Lørdag – UL) for mer informasjon!
   • Samarbeid med Østre Råde Normisjon
 • Barnefamilier
  • Ønsker deres familie et fellesskap med andre barnefamilier? Ta gjerne kontakt så kan du få en invitasjon til relevante samlinger. Kontaktperson er Lillian Håkonseth, tlf.: 986 15 488 og epost lillian.hakonseth@delk.no
 • Dåpskurs
 • Under gudstjenestene:
 • Kaktus
  • Hver onsdag for 5.-7. klassinger
 • Søndagsskole under gudstjenestene
 • Familiesøndag (1 gang i måneden under møte/gudstjeneste)
 • Middag og kor på tirsdager
 • Dåpopplæringskurs
 • Søndagsskole
 • Soul kids
  • Sang, dans og lek.
  • For barn fra 5 – 12 år
 • Fredagsklubben
  • For 5. – 7. klasse
 • Familiefredag
  • Ca. fire ganger i halvåret

Informasjon om de forskjellige aktivitetene finner du her.

Tilknyttet menigheten: Granly skole.

 • Søndagsskole under gudstjenestene/møtene
 • Søndagsskole under gudstjenestene
 • Søndagsskole under gudstjenestene
 • Foreløpig ikke noe eget arbeid for barn og familier
 • Barnekrok for de minste under søndagsgudstjenestene
 • Foreløpig ikke noe arbeid rettet mot barn og familier.
 • Foreløpig ikke aktiviteter rettet mot barn og familier.
 • Foreløpig ikke aktiviteter rettet mot barn og familier.

Hva er best? At mine barn og barnebarn opplever at de går i min menighet – eller at jeg går i det de opplever som sin menighet?

Oyvind-Dovik-scaled-aspect-ratio-35-40

Øyvind Døvik

Leder for barne- og familiearbeidet i DELK
41855402