Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Tweens-aspect-ratio-16-9
Tweens-1-aspect-ratio-9-16

10-13 år (5.-7. klasse/Tweens)

Et avgjørende satsingsområde

Flere kirker opplever at barn som vokser opp i menigheten, begynner å forlate den så tidlig som i 10-13 års alderen. Derfor er det avgjørende viktig at vi har en tydelig strategi for denne målgruppen. Når barna går over til «storskolen» trenger de å få erfare at troen er mer enn bibelfortellinger de allerede kjenner ut og inn, og mer enn sanger som de begynner å bli for store til å synge.

Dette er tiden for å gi dem grundig undervisning i de bibelske sannhetene og i det kristne verdensbildet. I vårt postmoderne og relativistiske samfunn er det en stor fare for at ungdommer  forlater troen til fordel for noe annet de oppfatter som et bedre liv – dersom verdiene og trosgrunnlaget ikke er lagt i tweens-alderen.

George Barna har i en undersøkelse slått fast at oppfatningene og verdiene som styrer menneskers oppførsel og valg stort sett skapes før fylte 13 år, og det religiøse synet man utvikler før fylte 13 år er det synet man i grove trekk beholder resten av livet (B-tween – et smågruppeopplegg for «tweens», side 41-42). De viktigste åndelige valgene tas med andre ord mens man er ung.

I denne alderen trenger barna å lære:

 • Gud elsker oss og er den som kjenner oss best.
 • Når vi tror på at Jesus døde og sto opp igjen, er vi frelst.
 • Gud vil at vi skal bli mer og mer lik Jesus.
 • Vi må lære å stå imot fristelser og den onde.
 • Vi trenger grenser og gode verdier.
 • Vi kan tjene Gud med gavene og talentene våre.
 • Trosforsvar – logiske forklaringer på tro.

Fortsett å ha en kveldsrutine sammen med barnet:

 • Lese tweensbibel sammen
 • Be sammen om konkrete ting i hverdagen
 • Be velsignelsen over barnet

Utnytt tiden i bilen:

 • Samtal om tro, gode grenser, etikk osv.

Måltider:

 • Bordbønn eller synge for maten.
 • Be for eventuelle gjester i forbindelse med bordbønn.
 • Benytte samtalekort.

Legg til rett for at barna får gode kristne venner.

 • La det være enkelt for barna å invitere med seg venner hjem.
 • Prioriter aktivitet i menigheten fremfor andre fritidsaktiviteter.
 • La barna delta på leir.
 • Etabler kontakt med andre voksne som kan ha en positiv åndelig innflytelse på barna.
 • Tweensgruppe/klubb med grundig undervisning
  • Samtalegruppe – hva var nytt? Var det noe de ikke forsto? Andre spørsmål?
  • Bønn – gi mulighet til å komme med bønneemner og lær dem over tid til selv å be høyt i gruppen.
 • Egen tweens-søndagsskolegruppe under gudstjenestene.
 • Alle-sammen gudstjenester.
 • Eget opplegg under menighetsweekend.
 • Foreldrekveld med undervisning om tro på hjemmebane.
 • Inviter 7. klassinger med på enkelte ungdomssamlinger for å bygge bro mellom gruppene i denne viktige overgangsfasen fra tweens – til ungdomstid.
 • Søndagsskolen Norge: Aldri Alene, 10-14 år.
  • Klikk her for mer informasjon.
 • Awana Norge: T&T, 10-13 år (5. – 7. klasse).
  • Klikk her for mer informasjon.
 • Viggo og Chris for Tweens: Trosopplæringsmateriell for barn fra 10 til 14 år.
  • Klikk her for mer informasjon.